Verhuis speelpleinwerking Spinibo naar campus Vijverbeek

In 2010 dagvaardden een aantal inwoners van de Potteel de gemeente Asse en de vzw Jeugdwerking Asse wegens geluidshinder. Bij vonnis van 19 juni 2014 verklaarde het vredegerecht van Asse de vordering deels gegrond.

Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 4 april 2016 een alternatieve locatie voor de speelpleinwerking te zoeken. Vanaf de krokusvakantie 2017 verhuisde de speelpleinwerking naar de gemeentelijke basisschool in Walfergem als tijdelijke locatie. De speelpleinen ontvangen in de zomermaanden 150 kinderen. Bijna 4 jaar later wordt de druk op de site, zowel voor de buren als voor het leerkrachtenteam, te groot.

Er werd gezocht naar alternatieve locaties, in afwachting van een eigen en definitieve locatie voor de speelpleinwerking (eventueel in combinatie met de buitenschoolse kinderopvang).

Speelpleinwerking Spinibo zal vanaf de krokusvakantie 2021 niet langer  plaatsvinden op het schooldomein van GBS Sleutelbos te Walfergem, maar verhuizen naar campus Vijverbeek. De speelpleinwerking keert dus terug naar het centrum van Asse, met het oog daar definitief te blijven.

Deze locatie biedt volgens de gemeente tal van voordelen:

  • centrale ligging;
  • een groene en veilige speelomgeving;
  • een afgesloten speelplaats voor kleuters en lagere schoolkinderen;
  • aangepaste kleuterlokalen, -meubilair en -sanitair aanwezig;
  • voldoende lokalen en ruimte aanwezig, ook als er op hetzelfde moment nog andere opvanginitiatieven plaatsvinden.

Joris van den Cruijce, schepen voor Jeugd: ‘De speelpleinwerking is een belangrijke troef voor onze gemeente en bevordert de integratie van nieuwe inwoners van verschillende nationaliteiten. Het is belangrijk dat de werking een definitieve stek verwerft in het centrum van de gemeente. Uiteraard bouwen we ook de speelpleinwerking in Zellik verder uit.’

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met Scholengroep Vijverbeek in zitting van 16 november l.l. goed.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?