Verhoogde PFAS-waarden op stort van Innovation brandresten

In de buurt van het Maerschalkbos heeft de gemeente Merchtem in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of 'PFAS'.

Het gaat om metingen op en rond het terrein van de stortplaats Maerschalkbos in de Groenstraat. Die locatie werd onderzocht omdat brandresten van Innovation in 1967 op deze stortplaats werden gestort.

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om no­ regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die locatie. Op verschillende meetpunten werden in het grondwater verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Daardoor bestaat er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

"Indien jouw woning/eigendom zich in het gebied rond de onderzochte locatie bevindt, adviseren we je uit voorzorg om een aantal blootstellingsbeperkende maatregelen (no-regret­ maatregelen) na te leven om zo je blootstelling te beperken", laat het lokaal bestuur weten.

No regret-maatregelen

Dit zijn maatregelen vanuit het voorzorgsprincipe die worden aanbevolen rond een medisch milieukundige problematiek waarover nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud, naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen. No-regret maatregelen zijn maatregelen in het kader van de volksgezondheid.

No regret maatregelen op de site en in een zone van 500m rond de site:

  • Gebruik jouw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. Gebruik je putwater niet om jouw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

"Deze no-regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS­ grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen. Tijdens verder onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. De gemeente gaf intussen al opdracht aan een erkend bodemsaneringsdeskundige om deze onderzoeken op te starten", klinkt het.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Meer weten?

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS lees je op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling of www.merchtem.be/pfas. Algemene vragen over PFAS kan je sturen naar pfas@vlaanderen.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?