Vergunning voor voormalige Sun Chemical site

Het schepencollege van de gemeente Ternat heeft op 27 augustus een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsgebouw op de vroegere site van Sun Chemical op de Donkerstraat langs de autosnelweg in Ternat.

Aanvankelijk waren er plannen voor een project met onder meer een kantoortoren voor maar liefst 400 bedienden. Dat project kreeg geen bijval van het gemeentebestuur. Dit zou te veel verkeersoverlast met zich meebrengen voor de buurt en was ook niet in overeenstemming met het gewestplan.

De projectontwikkelaar paste de plannen aan en legde plannen op tafel voor de bouw van een bedrijfsgebouw van 14.366 m². "Het huidige plan houdt rekening met zowel de mens, de economie als de natuur", aldus het bestuur.

Mens

"We hebben goed geluisterd naar de bezwaren die de buurt in de twee openbare onderzoeken indiende en hiermee maximaal rekening gehouden. We leggen heel wat maatregelen op om de buurtbewoners tegemoet te komen, onder meer:

Alle auto- en vrachtverkeer zal moeten rijden via de industriezone, niet via de Donkerstraat en de Groenstraat. Er komt een ANPR-camera om dat te controleren. Ook wordt het fysiek moeilijk gemaakt om vanop de Donkerstraat en de Groenstraat de site binnen te rijden.
De open laad- en loskaaien worden omgevormd tot een gesloten loods om de geluidsoverlast van het laden en lossen tegen te gaan. Er komt ook een geluidsmuur rond de parkings aan de kant van de Donkerstraat. Dit zal voor de buurt ook het geluid van de snelweg beperken.
Er komt een 6 meter brede groenbuffer om het gebouw ook visueel op een aantrekkelijke manier in de buurt te integreren."

Economie

"Dankzij deze nieuwe ontwikkeling wordt een dorpskanker in Ternat opgelost. In het bedrijvengebouw zullen ook een 100 tot 150 arbeidsplaatsen gecreëerd worden. In de huidige economische crisis met stijgende werkloosheid is dit zeker welkom."

Natuur

"Ongeveer een vijfde van de site is op papier natuurgebied, maar was dit in de feite ten tijde van Sun Chemical niet meer. Een deel hiervan was ook onterecht verhard. Dit wordt terug omgevormd naar natuurgebied in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. De grond was ook vervuild en is nu gesaneerd. Verder wordt het water op de site zelf gebufferd. Ook leggen we op om maximaal duurzame energie via zonnepanelen op de site te produceren."

Vervolg

Welke activiteit juist op de site komt, ligt volgens het gemeentebestuur nog niet vast. Nu het gebouw vergund wordt, zal de eigenaar op zoek gaan naar een uitbater. Afhankelijk van de soort uitbating zal dan nog een nieuwe omgevingsvergunning met een nieuw openbaar onderzoek gebeuren. De gemeente legt alleszins op om nog een gedetailleerd groenplan en energieplan op te maken. Zes maanden na de ingebruikname dient er ook een evaluatie te gebeuren van de mobiliteitsimpact en dienen er desnoods bijsturingen te gebeuren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?