Verdachte gewapende overval opgepakt, 14 arrestaties verricht, 36 PV’s opgesteld

Op donderdag 24 februari 2022 vond een grote politieactie plaats in arrondissement Halle-Vilvoorde. Zowel de Federale als Lokale Politie voerden tussen 16 uur en middernacht controles uit waarbij de focus lag op het voorkomen en bestrijden van inbraken en drugshandel, twee prioritaire thema’s in de veiligheidsplannen van de regio. De samenwerking wierp zeker zijn vruchten af: in de loop van de avond kon een verdachte van een gewapende overval staande worden gehouden. Daarnaast werden enkele hoeveelheden drugs en 4 voertuigen in beslag genomen. 14 personen werden van hun vrijheid beroofd.

De Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde van de Federale Politie organiseerde op donderdag 24 februari 2022 een grootschalige controleactie over het hele grondgebied van het arrondissement Halle-Vilvoorde. 11 lokale politiezones voerden controles uit in samenwerking met ondersteunende diensten van de Federale Politie, waaronder de Luchtsteun en Hondensteun. Ook het parket volgde de actie op het terrein. Zo’n samenwerking tussen zowel Lokale als Federale Politie wordt in politiejargon ook wel een ‘FIPA’ genoemd – een Full Integrated Police Action. Zowel vaste controledispositieven als mobiele patrouilles werden ingezet.

Het doel van deze acties was om daders van inbraken, drughandel en -trafiek en geseinde personen op heterdaad te betrappen. Zeker nu de coronamaatregelen recent versoepeld werden, gaan mensen weer vaker het huis uit, wat vrij spel geeft aan inbrekers. Uniek aan deze FIPA-actie was dat er zoveel mogelijk informatiegestuurd te werk werd gegaan. Zo werden, op basis van een analyse van feiten gepleegd in de afgelopen drie maanden, verschillende ‘hotspots’ bepaald in de regio door het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) van de Federale Politie. Tijdens deze actie werden de controles naar deze hotspots georiënteerd. Bijkomend blijkt uit onderzoek dat tijdens de wintermaanden, zoals februari, meer inbraken gepleegd worden. Donderdagavonden blijken daarbovenop kwetsbare momenten te zijn. Daarom werden ook de datum en het tijdstip van deze FIPA-actie strategisch gekozen.

Ook de lokale BIN-netwerken (Buurt-InformatieNetwerken) werden op voorhand ingelicht en gevraagd om verdachte situaties onmiddellijk te melden aan de 101-centrale.

Resultaten

Tijdens de actie werden 370 personen en 196 voertuigen gecontroleerd. Meer dan 5000 voertuigen werden gescreend via automatische nummerplaatherkenning (ANPR).

14 mensen werden van hun vrijheid beroofd omwille van diverse redenen. Vijf personen stonden geseind, drie personen werden bestuurlijk aangehouden en zes personen werden gearresteerd als dader van een misdrijf. Er werden ook 4 voertuigen, 560 gram cannabis en 100 gram hash in beslag genomen.

Er werden in totaal 36 processen-verbaal opgesteld in de loop van de avond. In het kader hiervan werden ook enkele huiszoekingen uitgevoerd en opsporingsonderzoeken opgestart.

Vermoedelijke dader gewapende overval gearresteerd

Tijdens de controleactie, rond 21u30, werd een gewapende overval gepleegd op een nachtwinkel in Vilvoorde. Twee daders namen te voet de vlucht. Het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) kon erg snel met verschillende ploegen een perimeter inzetten rond de plaats van de feiten. Ook de politiehelikopter en een speurhond werden ingezet. Aan het einde van de zoekactie kon één van de verdachten worden aangetroffen met een stuk van de buit.

De politie en het parket van Halle-Vilvoorde evalueren zowel de informatiegestuurde samenwerking als de resultaten van deze actie als erg positief willen graag de melders van heterdaadsituaties bedanken. Alles start immers bij een alerte getuige die zonder aarzelen de 101 belt bij een verdachte situatie!

De Coördinatie en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde is een afdeling van de Federale Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n CSD gevestigd, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?