Verboden wapen en drugs tijdens controleactie stations

Afgelopen woensdag werden door de ploegen van de politiezone Zennevallei opnieuw controles gehouden in en rond de buurt van verschillende stations van de zone Zennevallei. Zes ploegen van de lokale politie waren actief aan het station van Halle terwijl er ook nog één controleploeg actief was aan stations Ruisbroek, Lot en Beersel. Dit gebeurde tijdens de ochtendspits en de middag. Het ging voornamelijk om voetpatrouilles op de perrons.

De controles kwamen er niet zomaar, ze zijn het gevolg van enkele grote vechtpartijen aan de stations van Halle en Lembeek eerder dit jaar.

In totaal werden woensdag 166 personen onderworpen aan een controle. Hiervan werd één minderjarige aangetroffen met een verboden wapen en één minderjarige met drugs. ‘Op zich werden er dus weinig inbreuken vastgesteld, doch zit de succesfactor in het feit dat de diensten opnieuw samen met verschillende partners zichtbaar aanwezig waren aan de veelbesproken stations’, zegt de politie.

Zo voerde ook De Lijn met een achttal inspecteurs gelijktijdig controles uit. Hier werden 64 bussen gecontroleerd en in totaal meer dan 1 100 reizigers. In totaal werden 16 processen-verbaal opgesteld. Ook Securail en Ticko’s (NMBS) voerden ticketcontroles op de trein tussen Waals-Brabant en Brussel. Deze resultaten zijn voorlopig nog niet gekend.

(Foto : Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?