Veiligheidsmonitor: nog tot en met 22 november om vragenlijst in te vullen

Bijna 400.000 inwoners van België kregen vorige maand de vragenlijst van de nieuwe Veiligheidsmonitor in de bus. Vandaag wordt de deadline voor het beantwoorden van de vragen met tien dagen verlengd, tot en met 22 november. De Geïntegreerde Politie en de verschillende overheden willen zo meer mensen de kans geven om mee te doen en een zo goed mogelijk beeld krijgen van de veiligheid in elke streek. 

Vorige maand, vanaf 18 oktober ontvingen de eerste geselecteerden de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Het gaat om 400.000 mensen van boven de 15 jaar, die ingeschreven zijn in het Belgisch Rijksregister. Door middel van dit uitgebreide onderzoek, willen de politie en de verschillende overheden een zo genuanceerd mogelijk beeld krijgen van alles wat met veiligheid te maken heeft, zodat ze hun veiligheidsbeleid hierop kunnen afstemmen. 

Hoeveel mensen de vragenlijst tot op vandaag hebben ingevuld, weten we nog niet. Online zijn het er 25.000 (evenveel als bij de vorige editie in 2018), maar daar moeten de papieren versies nog bijgeteld worden. Aan de vorige Veiligheidsmonitor in 2018 werkten in totaal 165.000 burgers mee, 25.000 online en 140.000 op papier. Het doel is om dit jaar minstens evenveel deelnemers warm te krijgen om de vragen te beantwoorden. Voor de zekerheid wordt de deadline daarom met tien dagen uitgesteld naar 22 november. 

Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 15 minuten, afhankelijk van wat je allemaal te vertellen hebt. Voor iemand die nooit slachtoffer is geweest van geweld of discriminatie bijvoorbeeld, of het afgelopen jaar niet in aanraking kwam met de politie, gaat het sneller. 

De vragen worden bij elke editie van de Veiligheidsmonitor aangepast aan wat er leeft. Zo kan je deze keer bijvoorbeeld aanduiden of je slachtoffer bent geweest van familiaal geweld, van discriminatie of van geweld door de politie. Ook cybercrime krijgt een belangrijke plaats in de vragenlijst, omdat deze vorm van criminaliteit natuurlijk meer en meer voorkomt en lang niet iedereen er aangifte van doet. Verder is bijvoorbeeld ook een vraag over slachtofferonthaal toegevoegd. 

Dat alles maakt de Veiligheidsmonitor een blauwdruk van de veiligheidsbeleving in een bepaalde streek op een bepaald moment. Door de enquête om de paar jaar opnieuw te organiseren, kunnen tendensen worden vastgesteld en kunnen beleidsmakers daar rekening mee houden. Lokale politiezones en gemeentebesturen, gebruiken de resultaten bijvoorbeeld als input voor hun zonaal veiligheidsplan. En ook voor het opstellen van het nationaal veiligheidsplan wordt gewerkt met de resultaten van de analyse. Door de vragenlijst in te vullen kan je als burger helpen om het beleid van je gemeente, je provincie, je gewest of het land mee vorm te geven.

Elke deelname aan de Veiligheidsmonitor gebeurt volstrekt anoniem. Op geen enkele manier zullen jouw antwoorden aan jouw identiteit gekoppeld worden. De bedoeling is enkel en alleen om een globaal beeld te krijgen van de veiligheidssituatie en de veiligheidsbeleving in België. 

De steekproef is gemaakt op basis van het Rijksregister en is een representatief staal van de Belgische bevolking. Als een groot aantal geselecteerde mensen ook effectief antwoordt, zullen de resultaten meer accuraat zijn. De ervaring van iedereen telt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?