Veilige fietsoversteekplaats kruispunt Edingsesteenweg (N285) met Bruneaustraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt binnenkort een fietsoversteekplaats aan op de Edingsesteenweg (N285) met de Bruneaustraat in Kester. Momenteel is het kruispunt te ruim en niet beveiligd. Fietsoversteekplaatsen ontbreken voor fietsers die van en naar het centrum van Kester willen gaan.

AWV laat het kruispunt compacter maken. Een middenberm zal fietsers helpen om in twee keer de Edingsesteenweg over te steken. Deze middenberm moet ook de snelheid van andere voertuigen afremmen.

De werken worden uitgevoerd tussen 9 november en 31 januari 2021. De weg blijft tijdens de werken steeds open maar hinder is mogelijk. Tijdens de werken worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden.

Om de fietsoversteekplaats aan te leggen wordt ook een boom gerooid.

Omleidingen en afgesloten straten

De Bruneaustraat wordt tijdens de werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de werken volgt het verkeer een omleiding via de Bruneaustraat, de Raoul Merckxstraat, de Molenstraat en de Kestersesteenweg (N272) tot aan de Ninoofsesteenweg (N28).

Andere pijnpunten op de N285

Kruispunt Belletriene

Er is nog steeds geen akkoord tussen de gemeente Gooik en het Agentschap Wegen en Verkeer over de herinrichting van het kruispunt "Belletriene" tussen de N282 en de N285. De gemeente Gooik wil een rotonde terwijl het AWV blijft vasthouden aan een kruispunt waarop het verkeer wordt geregeld door intelligente verkeerslichten die voor een betere verkeersdoorstroming zouden zorgen en beter rekening kunnen houden met het aankomend openbaar vervoer. Half december is er opnieuw overleg gepland om uit het meningsverschil te geraken.

Kruispunt Kesterbrugge

Het AWV heeft aan dit kruispunt al verkeerstellingen gehouden maar concrete herinrichtingsplannen zijn er nog niet.

Kokejane

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) in Kokejane (Herne) over een afstand van vier kilometer, van het kruispunt van de Terlindenstraat tot aan grens met het Waals Gewest. Wegen en Verkeer zal de weg veiliger maken voor fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. Op haar investeringsprogramma heeft Wegen en Verkeer een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken in 2022.

Lees verder onder dit plan:

Over een afstand van vier kilometer plant Wegen en Verkeer de de volgende vernieuwingen:

     -veilige fietspaden: verhoogd binnen de bebouwde kom, gescheiden van de rijweg buiten de bebouwde kom

    -overzichtelijker, veiliger kruispunt aan de Terlindenstraat: de manier waarop dit verwezenlijkt zal worden, is nog niet bekend

    -beter uitgeruste, comfortabele bushaltes

    -volledige heraanleg van de rijweg (inclusief de funderingen)

    -nieuwe verlichting

    -gescheiden rioleringsstelsel (door Aquafin): er komt een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Dat is beter voor het leefmilieu.

Stand van zaken

Er is vandaag nog geen gedetailleerd voorontwerp voor dit project. Er is een consensus over de hoofdprincipes (de hierboven opgesomde verbeteringen), maar waar de fietspaden precies zullen liggen, waar er parkeerstroken aangelegd worden, welke materialen Wegen en Verkeer zal gebruiken, ... is nog niet bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal Wegen en Verkeer dit bekendmaken.

(Plannetjes: Copyright AWV)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?