Veelbesproken biogasinstallatie in Ternat dooft uit

De reeds veelbesproken biogasinstallatie in de Pangaardestraat in Ternat zal nog deze zomer helemaal worden stilgelegd. Een proces dat dezer dagen en de komende weken bij momenten voor hevige geuroverlast kan zorgen in de omgeving. Cynisch, want geurhinder blijkt al langer één van de nagels van de doodskist van het project.

We keren eerst heel even terug in de tijd. Over de Ternatse biogasinstallie is de afgelopen jaren immers al heel wat inkt gevloeid. De komst van de installatie zette kwaad bloed bij buurtbewoners die zich verenigden in een actiecomité. Het comité vreesde vanaf de bekendmaking van de plannen onder andere voor explosiegevaar, een aan- en afrij van vele vrachtwagens en dat er voedsel zou gebruikt worden om de installatie te laten werken. Ook het gemeentebestuur van Ternat werkte de plannen van de lokale boer Rudy Bayens lange tijd tegen. Dat resulteerde in een jarenlange procedureslag. [Archiefartikel uit 2008 - Bouwvergunning voor biogasinstallatie goedgekeurd]

Lippen

Na veel welles-nietes kon de installatie eind 2015 dan toch worden opgestart. Nog geen twee jaar later zal het project langzaam aan uitdoven. Geruchten hierover deden al even de ronde. Het gemeentebestuur van Ternat, Clean Energy Ternat, en boer Rudy Bayens op wiens domein de installatie staat, hielden echter de lippen stijf op elkaar. Een 'algemeen bericht' zou één dezer dagen meer duidelijkheid moeten brengen.

Rendement

Het gemeentebestuur en de woordvoerder van het Vlaams departement 'Omgeving' hebben intussen meer informatie gegeven over het stilleggen. Ook Peter De Smet, de zaakvoerder van Clean Energy Ternat, geeft iets meer duiding.

Die laatste laat weten dat er een verzoekschrift werd ingediend bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel om tot de vereffening van de vennootschap over te gaan. "Na een al te lang uitgestelde opstart eind 2015 heeft het project vanaf het begin financieel onder druk gestaan", zegt De Smet. "Tot onze spijt zijn wij er niet in geslaagd om een minimum aan financieel rendement te halen en moeten wij nu de boeken neerleggen."

De Smet hoopt dat de 'shutdown-procedure' rond eind augustus, ten laatste begin september is afgerond.

Ongerustheid

Een procedure die, mede door de hevige geurhinder die er bij momenten bij gepaard gaat, voor heel wat ongerustheid zorgt in de buurt. Burgemeester Luc Wachtelaer stelt gerust. "Vanaf 1 augustus werd de productie van biogas in de installatie van Clean Energy in de Pangaardestraat geleidelijk afgebouwd met de bedoeling de installatie eind augustus te kunnen stilleggen", begint burgemeester Wachtelaer. "Als gevolg van deze zogenaamde 'shut down'-procedure kreeg het gemeentebestuur verscheidene meldingen van geuroverlast. Teneinde de veiligheid te waarborgen vorderde ik experts van de brandweer en de milieuinspectie om nauwlettend toe te zien op het verloop van de procedure en werd er overleg gepleegd met de uitbaters van het bedrijf. We wensen de zeer goede samenwerking met brandweer en milieu-inspectie te benadrukken evenals de constructieve houding van de bedrijfsleiders, die de aanbevelingen van de deskundigen nauwlettend hebben opgevolgd. Zodat er ook geen gevaar is voor de volksgezondheid."

Klachtenstroom

Maar hoe is het uiteindelijk zo ver kunnen komen? Brigitte Borgmans van het departement Omgeving geeft meer inzicht over de installatie sinds de opstart ervan. Zo zijn er volgens haar niet enkel meldingen van geuroverlast sinds de sluitingsprocedure werd opgestart, maar al veel langer. Bovendien zijn er nog andere voorwaarden van de vergunning blijkbaar niet nageleefd.

"Tegen de komst van de biogasinstallatie werd door omwonenden al fel protest gevoerd voor ze in dienst werd gesteld eind 2015", aldus woordvoerder Brigitte Borgmans. "Vrij snel na de indienststelling ontving de afdeling 'Handhaving van het Vlaams Departement Omgeving' klachten van buurtbewoners over geurhinder. Deze klachtenstroom is tot nu blijven aanhouden. Onze milieuhandhavers hebben dit dossier dan ook van zeer nabij opgevolgd en maakten in totaal acht pv's op voor onder andere geurhinder maar ook voor het niet naleven van bepaalde voorwaarden uit de milieuvergunning. Daarbij is de exploitant telkens aangemaand om zijn installatie aan te passen en te verbeteren. Er gebeurden tal van aanpassingen aan de installatie, echter zonder het verhoopte resultaat."

Aanpassingen die het project uiteraard ook een smak geld hebben gekost, mede hierdoor werd de financiële druk uiteindelijk te groot. "Ondertussen heeft het bedrijf ons ook schriftelijk laten weten dat de installatie stilgelegd wordt", gaat Borgmans verder. "Zo'n shutdown procedure duurt verschillende weken. Dit is omdat de vergistingsinstallatie toch nog biogas blijft produceren ook wanneer de exploitant geen vergistbare stromen meer toevoegt aan de installatie. We verwachten dat over enkele weken in september de biogasproductie nagenoeg zal zijn stilgevallen. In tussentijd zal het biogas op een milieuverantwoorde wijze worden verwerkt. Er is geen veiligheidsrisico voor de buurt."

Doorstart?

De rechtbank zal nu een curator aanstellen. Peter De Smet van Clean Energy heeft ondanks alles nog goeie moed. "Wij sluiten niet uit dat in deze procedure een overnemer voor het geheel van de activiteiten van de vennootschap zal worden gevonden, waarbij de overnemer altijd de mogelijkheid heeft een doorstart te maken en de lopende vergunningen verder te exploiteren."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?