Veel vragen over organisatie expo Van Der Meeren

LENNIK -  Gemeenteraadslid Erik O wilde op de jongste gemeenteraad cultuurschepen Filip Van Ginderdeuren en R.O.-schepen Heidi  Elpers interpelleren over de tentoonstelling over het werk van architect Van Der Meeren.  De meerderheid  gaf het woord alleen aan schepen Elpers omdat haar dienst R.O. (Ruimtelijke Ordening) en niet de dienst Vrije Tijd de tentoonstelling organiseerde.

“In principe juich ik alle culturele activiteiten toe die men organiseert in Lennik. Dit zou de mensen moeten samenbrengen en geeft uitstraling aan de gemeente. Toch mogen we niet uit het oog verliezen, in deze tijden van besparingen, aan welke prijs tentoonstellingen worden gehouden. Ook stel ik mij vragen over de aanleiding van de tentoonstelling over het werk van architect Van Der Meeren, ingericht door het college. Ik raadpleegde het dossier op het gemeentehuis maar dat is onvolledig want er zitten slechts stukken in tot einde maart 2014 terwijl het zwaartepunt voor de voorbereiding van deze tentoonstelling zeker en vast na deze datum te vinden zouden moeten zijn”, stelt Erik O.

Volgens schepen Heidi Elpers is de aanleiding een samenloop van omstandigheden.  “In één van de actieplannen van ons meerjarenplan staat het openstellen van beschermde gebouwen. Een andere aanleiding is de aanvraag tot een bestemmingswijziging van het huis Roelants en de inzage van het dossier door professor De Kooning van één van de bouwdossiers van het huis Roelants maar ook de intentie om Ruimtelijke Ordening en het goedgekeurde gemeentelijk structuurplan onder de aandacht te brengen. We dachten dat het nuttig was om een architect in de kijker te stellen die hier 4 waardevolle woningen ontwierp en de mensen te laten nadenken over kwaliteitsvolle woningen en leefomgeving . Omdat architect Van Der Meeren al in de jaren 60 kwam met goedkopere woningen en wat we nu co-housing noemen en waar we op de dienst RO veel vragen over krijgen.”

Miskenning

Erik O: “Ik vernam dat de cultuurraad, erfgoedraad en verenigingen, die werken rond erfgoed niet mee werkten aan deze activiteit en zelfs niet werden uitgenodigd, ook niet voor de openingsreceptie. Toch was er in het dossier een lijst aanwezig van alle voorzitters de adviesraden. Is dat geen miskenning van deze verenigingen ?”

In de wandelgangen wordt verteld het hier gaat om de tentoonstelling van Heidi Elpers. “Dat moet zo zijn aangezien ik enkel mails van de schepen over de organisatie van deze tentoonstelling vond. In tegenstelling tot wat werd gezegd in de openingsspeech dat de tentoonstelling op vraag van de professor werd gehouden was, is volgens de mails in het dossier, de gemeente de vragende partij.”

Kerntaak

Het gemeenteraadslid wilde van het college weten of de organisatie van een tentoonstelling, over een weliswaar gekende architect, behoort tot de kerntaak van een schepen van Milieu - Ruimtelijke Ordening. “Als ik mij goed herinner, beweerde deze coalitie bij haar aantreden dat zij zich ging beperken tot haar kerntaken om aldus besparingen door te voeren.”

Ruimtelijke ordening

De inschrijvingen en uitwerking gebeurde door de dienst van Ruimtelijke Ordening. “Die bestaat uit één stedenbouwkundige en twee ondersteunende ambtenaren. Kan dit gebeuren zonder de werklast van deze persoon te verhogen en zonder dat de dienstverlening aan de burger er onder lijdt ?

Schepen Elpers antwoordde dat de stedenbouwkundige ambtenaar alle werk voor de tentoonstelling buiten zijn werkuren uitvoerde. “Of de dienstverlening er onder leed? Dat moet ge maar aan de burgers vragen of ze klachten hebben. De tentoonstelling wordt open gehouden door vrijwilligers.”

Kosten

Gemeenteraadslid Erik O vroeg welke het bedrag van de tussenkomst door de gemeente Lennik is maar ook van sponsors, Vlaamse gemeenschap, Eternit, Febelcem en de vzw A&D 5. Volgens het aanvraagdocument voor subsidies zou de tentoonstelling ongeveer 35.000 € kosten. “Hiervan zou ongeveer 6.500 € worden toegeschoven door de gemeente Lennik terwijl de VZW ongeveer 4.000 € zou bijdragen. Bleef er nog een bedrag van 25.000 € toe te rijden waarvoor er subsidies werden gezocht (reden voor het opstellen van het subsidiedossier). Hoeveel geld werd er, in de vorm van subsidies, uitgekeerd of toegezegd ?”, wilde Erik O weten.

Schepen Elpers stelde voor dat Erik O zijn vragen aan de vzw richt. “Het zijn zij die het subsidiedossier ingediend hebben en ook de meeste van de kosten dragen. De kosten die de gemeente tot nu draagt zijn vrij beperkt. Dat gaat om de postzegels en uitnodigingen van de mensen op de lijst, de kosten voor de huur van het gebouw en de elektriciteit  (242 euro) , de foto die buiten hangt (500) , de receptie  en de verzekering van het gebouw (een 300 euro). De grote kosten worden gedragen door de vzw.”

Raadslid Geert De Cuyper rekende snel uit dat de tentoonstelling, volgens de schepen,  zowat 1.000 euro heeft gekost aan de gemeente. Schepen Elpers gaf toe dat er voor de gemeente nog een aantal kleine werken bij komen omdat er wat beschadigingen moeten hersteld worden.

Lennik niet betrokken

“Het zal de eerste keer dat er een activiteit rond de Open Monumentendag wordt gehouden waarbij de inwoners niet betrokken werden. Het is de eerste keer dat ik op de receptie bijna niemand kende, behalve de 10 die er rechtstreeks bij betrokken waren. Ik hoorde de professor in zijn toespraak zeggen dat het de eerste keer is dat hij van een gemeente zo zijn goesting mocht doen, maar we lazen ook dat hij de rode loper zelf mocht stofzuigen. We lezen ook in de pers dat er hoog bezoek werd verwacht van de minister-president en de minister van cultuur. Het is blijkbaar een onderonsje geweest want noch de gemeenteraadsleden noch de leden van de erfgoedraad en de GECORO werden uitgenodigd.”

Volgens schepen Elpers hadden vorige week al een 500 mensen, waarvan het grootste aantal Lennikenaren, de tentoonstelling bezocht. Ze antwoordde ook dat het uur van het bezoek van de minister en de minister-president helemaal niet vast lag en dat het dan moeilijk is om mensen uit te nodigen. Gemeenteraadsvoorzitter bevestigde dat hij wel perfect op de hoogte was van het bezoek maar dat hij zich de hele dag ten dienste had gesteld van de parochie. Hij brak de discussie af waardoor de gemeenteraad op zijn honger bleef over het aantal aanwezigen op de receptie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?