Veel interesse voor oprichting van BIN's in Liedekerke

De informatieavond in Liedekerke rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk werd een groot succes. Het initiatief werd genomen door de gemeente in samenwerking met politiezone TARL naar aanleiding van een recente golf van inbraken.
 
Het eventement verliep afgelopen maandag onder ruime belangstelling van meer dan tweehonderd aanwezigen. Hieruit blijkt volgens de organisatoren dat er een groot draagvlak is voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk en dat de burger mee wil waken over een veiliger Liedekerke.  
 
Onder leiding van hoofdinspecteur Robrecht Segers gaf politiezone TARL een deskundige en volledige uitleg over de oprichting en werking van een BIN. Er werd een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen als coördinator van een mogelijke BIN-zone, waarop er een 25-tal personen hier ter plaatse meteen op ingingen.
 
In een volgende vergadering zal samen met de kandidaat-coördinatoren de concrete invulling van één of meerdere BIN’s in Liedekerke worden besproken. Verder zullen zij vragen kunnen stellen aan mensen die al actief zijn in een BIN van een naburige gemeente. Op deze manier zullen zij een nog beter inzicht krijgen in de daadwerkelijke werking van een buurtinformatienetwerk.
 
Na de vergadering met de coördinatoren zal er nogmaals een oproep gedaan worden naar mensen die willen toetreden tot een bepaald BIN. De coördinatoren van een welbepaalde zone zullen voor de verdere uitwerking hiervan nog steeds kunnen rekenen op steun van politie en gemeentebestuur.
 
Voelt u zich aangesproken en wenst u zich eveneens kandidaat te stellen als coördinator van een BIN-zone? Dat kan! Stuur een mailtje naar PZ.TARL.WIJK.LIEDEKERKE@police.belgium.eu en zij helpen u verder.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?