Vaste securityfirma voor jeugdfuiven in Asse

Na een aantal incidenten op fuiven in het voorjaar van 2022, wil het gemeentebestuur van Asse sterk inzetten op een veilig fuifklimaat. Vanaf 1 oktober zal beveiligingsfirma Vision Security instaan om alle jeugdfuiven op het grondgebied van Asse te begeleiden.

“Het is belangrijk dat jongeren veilig kunnen feesten in Asse en dat ouders hen met een gerust hart naar een fuif kunnen sturen”, zegt schepen van jeugd Johan De Rop. “In het voorjaar van 2022 merkten we helaas dat een aantal jongeren met minder goede intenties afzakten naar onze fuiven. We wilden snel ingrijpen en zochten samen met de jeugdraad naar oplossingen. Binnen de algemene vergadering in mei werd voorgesteld om een vaste bewakingsfirma aan te stellen. Door een dergelijke continuïteit kunnen ‘gekende amokmakers’ beter worden aangepakt en is een betere samenwerking met en rapportering aan politie en gemeente mogelijk.”

De firma Vision Security uit Keerbergen stond al eerder in voor de veiligheid in ’t Jass en diende een voorstel tot samenwerking in. Vanaf 1 oktober zijn zij de vaste bewakingspartner voor jeugdfuiven op grondgebied Asse. De verplichting is er zowel voor jeugdcentrum ’t Jass, als voor de publieke ruimte. Omdat de incidenten voornamelijk plaatsvinden bij jongere fuifgangers, geldt de samenwerking enkel voor fuiven met een gemiddeld doelpubliek jonger dan 30 jaar. De samenwerking geldt voor een jaar, wordt nadien geëvalueerd en kan verlengd worden.

Er is ook een nauwe samenwerking met politiezone AMOW. Dankzij het e-venementenloket zijn ze op de hoogte van elke fuifaanvraag en kunnen ze indien nodig extra patrouilles inzetten. Daarnaast zal de politie ook extra inzetten op drugcontrole.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?