Vanaf 26 augustus opnieuw verkeer over Zennebrug en Suikerkaai

Vanaf 26 augustus worden de René De Boecklaan, de gloednieuwe Zennebrug en de Suikerkaai opnieuw opengesteld voor alle verkeer. De Zennebrug is helemaal afgewerkt en ook de werken aan de René Deboecklaan en de Suikerkaai zijn dan voltooid. De Suikerkaai maakt, net als de Louis Thevenetlaan, voortaan deel uit van de fietszone van de stad. Fietsers hebben er dus voorrang op de auto’s. De maximumsnelheid bedraagt er 30 km/u.

In januari 2020 werd de René Deboecklaan vanaf de Zennebrug afgesloten voor alle verkeer. Dit was nodig voor de bouw van de nieuwe Zennebrug en de aanleg van de Zuidbrug. Daarmee verdween een belangrijke invalsweg naar het centrum en de Sint-Rochuswijk. Via een circulatieplan en een reeks ondersteunende maatregelen werd het verkeer via alternatieve routes van en naar het centrum geleid.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

18 maanden later kan het verkeer opnieuw gebruik maken van de vernieuwde Zennebrug. Deze is veel breder dan de vroegere Zennebrug. Zo zijn er langs beide zijden van de brug voetpaden en eenrichtingsfietspaden voorzien. De zwakke weggebruiker krijgt er dus veel meer bewegingsruimte. Deze verkeersinfrastructuur wordt evenwijdig doorgetrokken op de Zuidbrug, maar ook naar de René Deboecklaan. Om die reden werd de René Deboecklaan de voorbije maanden volledig heraangelegd.

Op termijn zal je via de Zuidbrug rechtstreeks naar de wijk Sint-Rochus en het station kunnen rijden. Voor wie naar het centrum van de stad wil, is er voortaan een aangepaste afslag naar de Suikerkaai. De Vlaamse Waterweg heeft de afslag zo goed als afgewerkt maar deze werd nog niet opengesteld. De stad wil eerst nog de Suikerkaai heraanleggen omdat die de voorbije maanden nogal wat schade heeft opgelopen door het werfverkeer. Daarom wordt in de week van 16 augustus de toplaag op de Suikerkaai verwijderd en opnieuw heraangelegd.

Tot zondag 22 augustus is er geen verkeer mogelijk op de Suikerkaai. Maar de lokale bedrijven blijven wel bereikbaar. Enkel op donderdag 19 augustus kan je de Delhaizewinkel enkel bereiken en verlaten via de Basiliekstraat. Bouwmaterialen Denayer en Auvicom blijven bereikbaar via de René Deboecklaan en de Zennebrug. In de week van 23 augustus volgen de laatste afwerkingen en schilderwerken en vanaf donderdag 26 augustus kan al het verkeer van ’s middags opnieuw gebruik maken van deze belangrijke verkeersader.

Fietszone (30 km/u) en tweerichtingsverkeer op de Suikerkaai

Zolang de Zuidbrug niet voltooid is, is er twee richtingsverkeer mogelijk op de Suikerkaai. Vroeger was dit niet het geval tussen de uitgang van het Delhaize-warenhuis en de Bospoortbrug. Maar omdat het aantal uitvalswegen in onze stad beperkt is, kan het verkeer voorlopig ook via de Suikerkaai het centrum verlaten. Het gaat om een tijdelijke maatregel die we voortdurend zullen monitoren tot de Zuidbrug wordt opengesteld voor alle verkeer. 

De snelheid op de Suikerkaai wordt wel beperkt tot 30/km. Want de fietszone in het centrum van de stad wordt uitgebreid met de Suikerkaai en de Louis Thevenetlaan.

Opgelet:

 • In een fietszone is het voor wagens verboden om fietsers in te halen. Fietsers hebben voorrang op wagens.
 • De maximumsnelheid is een fietsstraat is 30 km/u
 • Omdat de Suikerkaai een tweerichtingsstraat is, mogen fietsers de volledige rechterhelft gebruiken.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers ze links maar ook langs rechts voorbijrijden.

Circulatieplan blijft van kracht tot voltooiing Zuidbrug

Bij de start van de bouw van de Zenne- en Zuidbrug werd op verschillende locaties de verkeersinfrastructuur heringericht of een nieuwe signalisatie aangebracht. Al die maatregelen blijven voorlopig van kracht zolang de Zuidbrug niet voltooid is. Op die manier proberen we de verschillende verkeersstromen van en naar het centrum zo optimaal mogelijk te houden.

Dit betekent:

 • De Arkenvest blijft voorbehouden voor al het busverkeer, het lokale werfverkeer en vergunninghouders. Op die manier heeft het openbaar vervoer een rechtstreekse doorsteek van het Bevrijdingsplein naar het station.

Deze maatregel zorgt ook voor een betere doorstroming van het andere verkeer op de Zennebrug en Suikerkaai. In het verleden was het voor het busverkeer immers geen sinecure om vanuit de Suikerkaai de smalle Bospoortbrug op te draaien.  

Fietsers kunnen ter hoogte van de Arkenvest nog steeds gebruik maken van de verbinding in het Elisabethpark achter de bibliotheek.

Plaatselijk verkeer is nog steeds toegestaan in het laatste stukje Arkenvest. Bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat nog steeds bereiken via de Bergensesteenweg en de Molenborre. 

 • Om een zo optimaal mogelijke doorstroming te verkrijgen van en naar het centrum blijft naast de Suikerkaai ook de Willamekaai een tweerichtingsstraat. Om het aantal kruisende bewegingen op het kruispunt met de Bospoortbrug te beperken mag
  • het verkeer uit Sint-Rochus -> enkel richting Basiliekstraat en Suikerkaai rijden
  • het verkeer uit de Suikerkaai -> mag zowel richting Basiliekstraat, Willamekaai en Sint-Rochus rijden
  • het verkeer uit de Willamekaai -> enkel richting Basiliekstraat en Suikerkaai rijden

Omdat de Willamekaai weinig ruimte heeft en er ook parkeerfaciliteiten zijn, blijft het fietsverkeer hier verboden vanaf de Slingerweg. Fietsers maken best nog steeds gebruik van de fietsverbinding doorheen de fietszone (Slingerweg –> Leide –> Parklaan Elisabethpark –> Groebegrachtstraat (parking Dreamland) en Bergensesteenweg). Vanaf de Parklaan en de Basiliekstraat kunnen fietsers voortaan ook naar de Suikerkaai rijden.

 • Ook alle andere maatregelen uit het circulatieplan ter hoogte van de Zuster Bernardstraat, de Louis Vanbeverenstraat en de Auguste Demaeghtlaan blijven behouden. Van zodra de Zuidbrug voltooid is, zullen al deze maatregelen herbekeken worden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?