Vanaf 19 augustus hinder op Bergensesteenweg

De nutsmaatschappijen starten op maandag 19 augustus op de Bergensesteenweg met voorbereidende werken ter hoogte van de kruispunten Georges Wittouckstraat en Olmenlaan.

Tot 13 september worden de nutsleidingen ter hoogte van beide kruispunten heraangelegd. Het verkeer op de Bergensesteenweg (N6) zal in die periode in beide richtingen tussen Halle en Brussel over 1 rijstrook kunnen rijden. Tussen 13 september en 24 september vinden er overkoppelingen plaats van leidingen met open putten in het voetpad, maar deze werken hebben geen impact op het verkeer. Vanaf 28 september tot maart 2020 worden de huisaansluitingen overgekoppeld op de nieuw aangelegde nutsleidingen.

Over de werken

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan de verbetering van de kruispunten van de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan met de Bergensesteenweg [N6]. Dit project kadert in een ruimer project van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de Bergensesteenweg (de “doortochten” Zuun en Negenmanneke). De kruispunten en het tussenliggende wegvak worden niet alleen bovengronds volledig heringericht, ook de riolering wordt volledig vernieuwd.  

(Beeld : AWV)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?