Vanaf 14 februari worden eerste 50 populieren langs kanaal vervangen

De Vlaamse Waterweg nv verjongt de populierenrij langs het Kanaal naar Charleroi in Halle. De gezondheidstoestand van de bomen is volgens een studie te slecht om ze te behouden. De bomen worden gefaseerd vervangen door inheemse soorten die beter aangepast zijn aan ons klimaat. De Vlaamse Waterweg start op 14 februari met het verwijderen van de eerste 50 populieren.

Een studie bracht vorig jaar de gezondheidstoestand van de populieren tussen de Scheepswerfkaai en Waterloobrug op de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi in kaart. “Hieruit bleek dat de bomen degraderen door ouderdom. Daardoor laten zij hun takken vallen. Een twintigtal bomen werd zelfs als problematisch beschreven. Met het ouder worden van de bomen, zal het probleem alleen maar groter worden. In een bos hoeft dat geen probleem te zijn, maar in de openbare ruimte wel. Uit veiligheidsoverwegingen voor de jaagpadgebruiker is daarom beslist om deze populieren te vervangen door gezonde bomen”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.

De bomen worden in drie fases vervangen: 50 bomen om de 5 jaar. Op 14 februari start de aannemer met het verwijderen van de eerste populieren. De bomen die het grootste veiligheidsrisico vormen, komen eerst aan de beurt. De gekapte bomen worden vervangen door streekeigen soorten. Die zijn beter aangepast aan ons klimaat en daardoor minder gevoelig voor ziektes en vorst. Er is gekozen voor diversiteit en rekening gehouden met het principe van de ‘blijvers’ en de ‘wijkers’ zodat op lange termijn de bomen systematisch vervangen kunnen worden.

Het betreft volgende boomsoorten:

  1. Tilia cordata Böhlje: ‘Winterlinde’ – een boom met een smalle groeiwijze, goed bestand tegen wind en droogte.
  2. Populus tremula: ‘ratelpopulier’ - een snelgroeiende boom met langwerpig ovale tot ronde kroon, goed bestand tegen wind en droogte.
  3. Quercus petraea: ‘wintereik’ - een boom met breedronde tot eironde kroon, goed bestand tegen wind en droogte.
  4. Betula pendula: ‘ruwe berk’ – snelgroeiende boom met een ovaal tot langwerpige open kroon, matig tot goed bestand tegen wind, kan op droge grond, vraagt weinig vocht.

Er wordt gekozen voor plantmaat 20-25 zodat de fraaiheid van de oever snel hersteld zal zijn. Het nodige wordt gedaan om deze aanplant voor te bereiden en in het najaar 2022 uit te voeren.

Door gefaseerd te rooien en aanplanten is de ecologische impact een stuk kleiner in vergelijking met een massale kap. Wie de stad Halle langs het Kanaal binnenrijdt blijft zo getrakteerd op een mooi groen scherm.

De veiligheid van de jaagpadgebruiker is ook verzekerd. Het jaagpad is zeer druk gebruikt: toeristisch-recreatief, voor woonwerkverplaatsingen én voor schoolsport.

Slagboom bij stormweer

Tevens wordt het jaagpad tussen Waterloobrug en Scheepswerfkaai met slagbomen afgesloten bij stormweer. En dat tot alle bomen vervangen zijn. Zo willen we vermijden dat vallende takken jaagpadgebruikers kwetsen. De stad Halle zal instaan voor het beheer van de slagbomen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?