Vanaf 1 maart 2016 opnieuw zittingen in het vredegerecht van Herne

REGIO – De vrederechter van Sint-Pieters-Leeuw gaat weer, zoals voorheen, zittingen houden in het gebouw van het vredegerecht in Herne.

 Door het hervormingsplan van de vredegerechten werd eind 2015 door de minister van Justitie beslist om het dubbelkanton Herne / Sint-Pieters-Leeuw samen te voegen. De lokalen van het vredegerecht in Herne werden bijgevolg voorlopig gesloten om de zetel van Herne en  die van Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) te centraliseren.

Omwille van de zeer moeilijke bereikbaarheid van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw besliste het college van burgemeester en schepenen om een aanvraag in te dienen om toch nog de zittingen in het vredegerecht van Herne toe te laten.

Opnieuw zittingen in Herne

Op 21 januari 2016 liet de minister van Justitie weten er mee in te stemmen dat er in Herne zogenaamde ‘sous l’arbre’ zittingen zouden worden georganiseerd, zijnde zittingen die doorgaan buiten het eigenlijke gerechtsgebouw van Sint-Pieters-Leeuw. Vermits het bestuur op korte termijn geen concrete plannen heeft voor de invulling van het huidige vredegerecht werd door het college van burgemeester en schepen, en na overleg met de vrederechter, aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg gevraagd om deze zittingen voorlopig verder in dit gebouw te laten doorgaan.

Ondertussen werd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een bevelschrift uitgevaardigd waarbij deze vraag werd ingewilligd. De bewuste zittingen zullen doorgaan de 1ste en 3de dinsdag van de maand voor wat betreft de openbare zittingen. De 2de en 4de dinsdag van de maand zullen de zittingen in de raadkamer plaatsvinden (dit zijn zittingen achter gesloten deuren). Het betreft enkel de zittingen die in Herne zullen gehouden worden. Verzoekschriften, besluiten en dergelijke dienen nog altijd gericht te worden naar de griffie in het vredegerecht van Sint-Pieters-Leeuw.

“Het bestuur is tevreden over de berechte consensus. Hierdoor blijft de dienstverlening voor de inwoners van Herne, Galmaarden, Bever en Gooik immers behouden”, zegt burgemeester Kris Poelaert.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?