Valpreventie in het Pajottenland

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere bevolking. Iedereen kent wel iemand die ernstig ten val kwam of misschien bent u reeds zelf gevallen. Ongeveer één op de drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% en onder de oudere personen wonend in een zorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val.

Vallen kan ernstige gevolgen hebben

Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke gevolgen zoals breuken of verstuikingen. Op psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg. Ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename aan zorgkosten.

Hoewel er vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren aangepakt worden.

Tiende editie van de week van de valpreventie

Het expertisecentrum val-en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse Logo’s , het Vlaams Instituut gezond leven en de lokale preventiediensten, valpreventie in de kijker. De tiende editie vindt plaats van 19 april tot en met 25 april 2021 en draagt de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. De campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg-en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren.

“Dit jaar gaan we voor de beste valpreventie-provincie. Aan de hand van enkele opdrachten kunnen de verschillende provincies het tegen elkaar opnemen. De winnaar mag zich ‘de beste valpreventie – provincie’ van het jaar noemen”, zegt intergemeentelijk preventiewerker gezondheid Bianca Vanreepinghen.

De focus voor deze actie ligt op 4 domeinen: bewegen (spierkracht, mobiliteit, evenwicht), gezonde voeding (voldoende calcium, vitamine D), veilige omgeving (goede fiets – en wandelpaden, voldoende rustbanken,…) en aangepast schoeisel ( teenslippers zijn niet zo veilig, gladde zolen,…).

Lokale acties in de maand april in de gemeenten Bever, Lennik, Herne, Gooik en Galmaarden

“In samenspraak met het intergemeentelijk gezondheidsplatform Pajottenland richten we onze sensibilisatie dit jaar vooral op senioren in de thuissetting. We verdelen de onderleggers van valpreventie via de diensten poetshulp aan huis, klusjesdiensten, via de serviceflats, OCMW-traiteurs aan huis, gezinszorg. Ook de checklist een val voorkomen in huis en een educatieve folder rond medicatiegebruik en risico op vallen zal verdeeld worden naar onze senioren. Uiteraard maken we ook onze rusthuizen warm om iets met de campagne te doen”, aldus Bianca Vanreepinghen.

Wie meer wil weten over valpreventie kan terecht op de website www.valpreventie.be

Hier kunnen ook gratis materialen besteld worden voor je vereniging, seniorenraad, rusthuis,….

Deze actie kadert binnen gezonde gemeente en zal lopen gedurende de hele maand april 2021.

Contactpersonen bij eventuele vragen:

Bianca Vanreepinghen

Intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland

0473/ 88 62 57

preventie@pajottenland.be

Lien Sergooris

LOGO Zenneland

lien@logozenneland.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?