UZ Brussel : "Dilbekenaren zijn het vrijgevigst"

Dilbekenaren zijn het vrijgevigst. Dat blijkt althans uit het jaarverslag van het UZ Brussel waarin nog tal van andere interessante vaststellingen staan.

Via www.echtemensen.be blikt het UZ Brussel op een eigenzinnige manier terug op 2016. Het universitair ziekenhuis heeft er een gewoonte van gemaakt een digitaal jaarverslag te realiseren dat op een originele manier verhalen vertelt.

‘Samen’ is daarin dit jaar het sleutelwoord : 'Want enkel samen komen patiënten én zorgverstrekkers tot het beste resultaat'. Het jaarverslag bevat ook veel verdieping waarbij verder wordt gekeken dan de feiten en cijfers. Door te kijken naar de context waarin bepaalde fenomenen voorkomen, werd de terugblik ook een soort thermometer die de temperatuur van de samenleving opneemt. Dit leidt tot interessante vaststellingen.

Factuur

Steeds meer mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook het UZ Brussel voelt dat door het toenemend aantal personen die hun ziekenhuisfactuur niet kunnen betalen. Het bedrag dat door het ziekenhuis niet kan worden gerecupereerd is de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. Wie het financieel moeilijk heeft, kan kiezen voor een afbetalingsplan. Het aantal patiënten dat  daarvoor kiest blijft klein, maar het groeit wel. Ook het aantal opgelegde afbetalingsplannen door de rechtbank neemt toe. En het bedrag waarvoor een afbetalingsplan wordt opgesteld, wordt lager. Steeds meer mensen stellen hun gezondheidszorgen om financiële redenen uit.

Agressie

Dat er meer agressie is in de samenleving in het algemeen, voelen ook onthaalmedewerkers en zorgverstrekkers in het UZ Brussel. Zeker in diensten zoals de spoedgevallendienst en de dienst intensieve zorgen neemt het aantal gevallen van frustratie-agressie toe. 263 gevallen in 2016 is klein (dit zijn er 13 meer dan in 2015), zeker in verhouding tot het aantal raadplegingen (360.765) en opnames (30.262), maar het is wel opnieuw gestegen. De medewerkers van het ziekenhuis kregen een speciale opleiding om daarmee om te gaan.

Diversiteit

De diversiteit in de samenleving wordt groter. Ook dat stelt het UZ Brussel vast, zowel bij de patiënten als de medewerkers. Alhoewel het ziekenhuis Nederlandstalig is, is het in de praktijk meertalig en multicultureel. Het ziekenhuis telde in 2016 bijna 160 nationaliteiten bij zijn patiënten. Daar is de aanwezigheid van de grootstad Brussel natuurlijk niet vreemd aan.

Infopunt

www.echtemensen.be brengt ook het verhaal van patiënten die steeds meer aan het stuur willen zitten van hun gezondheidszorg. Ze worden daartoe ook door het ziekenhuis ondersteund. Er wordt doorlopend naar de patiënten geluisterd en in 2016 werd in de hoofdinkomhal Info@UZ geopend, een uniek infopunt, louter bedoeld voor informatie aan en begeleiding van patiënten en bezoekers.
Innovatie op diverse fronten

Uiteraard was er ook positief nieuws op het terrein van de innovatieve spitstechnologie en medische doorbraken o.m. op het vlak van kankerbestrijding en pijnbehandeling. Terwijl een ziekenhuis vooral geassocieerd wordt met zorg, is het UZ Brussel ook innovatief op het terrein van ICT. In 2016 beslisten 5 ziekenhuizen om het elektronisch patiëntendossier Primuz van het UZ Brussel te gebruiken.

Mensen voor mensen

Soms wordt gezegd dat mensen meer op zichzelf gefocust zijn. Het UZ Brussel stelde in 2016 het tegenovergestelde vast met een stijging van 27% van het aantal giften en legaten aan het ziekenhuis. Dat is een record. In totaal werd 1.831.907 euro verzameld waarvan 984.019 euro aan giften, 719.259 euro via legaat en 128.629 euro via andere opbrengsten. De vrijgevigste gemeente in 2016 was Dilbeek.

Villa Samson, waarvan de muren en de vensters begin juni werden geplaatst, is een van de recente tastbare voorbeelden van projecten die mogelijk worden gemaakt dankzij de financiële steun van privépersonen en organisaties. Daar zullen patiënten vanaf dit najaar hun huisdier kunnen ontmoeten. Het werd helemaal gefinancierd met giften. De werking ervan zal voor het leeuwendeel draaien op de inzet van vrijwilligers en ook dat is een positieve trend.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?