"Uw bioscoop is de dood van de Assesteenweg"

Redevco gaf maandagavond 'in het hol van de leeuw' meer uitleg over de plannen voor de bouw van een bioscoopcomplex in Ternat. Heel wat bezorgde inwoners daagden op en spaarden hun kritiek niet. "Dit project is de dood van de Assesteenweg. Nu gaan we niet alleen overdag maar ook 's avonds en 's nachts in de file staan", klonk het.

Nog tot 23 februari lopen er twee openbare onderzoeken voor een verdere uitbreiding van retailpark 'The Leaf' in Ternat. [Archief : Naam bekend van nieuwe Ternatse shoppingsite] Het gaat om de inplanting van een bioscoopcomplex en een hamburgerrestaurant. [Archief : Naar de 'cinema' in Ternat? Binnenkort kan het ... misschien].

De plannen, die ongeveer een maand geleden bekend raakten, veroorzaakten in geen tijd een storm van protest. Vooral de extra verkeersstroom die deze aanvulling van het project met zich zal meebrengen, blijkt het grote struikelblok. Dat werd maandagavond ook zeer duidelijk op het informatiemoment dat Redevco organiseerde in de stiekeme hoop om het aantal bezwaarschriften tegen de vergunningsaanvragen te beperken. Al bleek dat snel ijdele hoop.

600.000 bezoekers

Het was Kristof Restiau, managing director van Redevco, die het talrijk opgekomen publiek in het gemeentehuis van Ternat toesprak. Meer dan honderd Ternattenaren, waaronder veel lokale politici, luisterden aandachtig en spaarden hun kritiek niet.

Een vastberaden Restiau probeerde hen te overtuigen van het nut van de investeringen die Redevco doet in Ternat. "Deze regio heeft een enorm potentieel voor dergelijk project", klonk het. "Sinds 2007 zijn in heel België geen nieuwe bioscoopzalen, op het kleinere project in Docks Bruxsel na, gebouwd. Een schril contrast met de forse stijging van het aantal complexen in onze buurlanden. Het is dus zeker een markt met toekomst. Ik kan jullie verzekeren : komt de bioscoop niet hier, dan zeker wel op korte termijn ergens anders in de dichte regio. Dit is een unieke kans voor Ternat."

Redevco mikt met het bioscoopproject op 600.000 bezoekers per jaar. Een aantal dat vele aanwezigen al deed steigeren. "Dat wil uiteraard niet zeggen dat het om 600.000 auto's gaat", verduidelijkte Kristof Restiau meteen. "Uit studies blijkt dat we in Europa gemiddeld met 2,5 bezoekers per auto naar de bioscoop gaan. Omgerekend zou het om 592 auto's per dag gaan. Voor die tellingen is rekening gehouden met het feit dat 10% van de bezoekers met het openbaar vervoer of de fiets of te voet komt. Dat is trouwens het absolute minimum want we hopen dat aantal op te kunnen drijven en zullen hiervoor de nodige investeringen doen maar daarvoor rekenen we ook op andere partners."

Mobiliteitsstudie(tje)

Het infomoment kantelde dan ook onmiddellijk naar het onderwerp waarover overduidelijk de meeste zorgen zijn : mobiliteit. Niet alleen wordt gevreesd voor een verdere verzadiging van de Assesteenweg, ook is er een grote angst voor sluipverkeer in de kleinere straten. "Dit project is de dood van de Assesteenweg. Nu gaan we niet alleen overdag maar ook 's avonds en 's nachts in de file staan", klonk het onder andere uit het publiek. "Om nog maar te zwijgen over het sluipverkeer."

De managing director van Redevco bleef rustig en probeerde iedereen gerust te stellen. "Het nieuwe totaalproject op de site zal nooit zoveel volk trekken dan Ikea ooit gedaan heeft", aldus Kristof Restiau. "We ontwikkelen voor alle duidelijkheid absoluut geen nieuwe site maar herontwikkelen een bestaande zonder nieuw ruimteverbruik. Uit een mobiliteitsstudie, die werd uitgevoerd door een extern bureau, blijkt bovendien dat de impact zeer beperkt zal zijn."

Al bleek ook wel al snel dat de uitgevoerde verkeersstudie zich wel beperkt tot een zeer klein stuk traject, zijnde van het op-en afrittencomplex van de E40 tot de rotonde naar de site. Op de vraag waarom er geen veel uitgebreidere studie gedaan werd bleef Restiau kort. "Het onderzochte stuk is het stuk dat het meeste gebruikt zal worden." Restiau voegde er aan toe dat het verkeer ook gespreid zal worden. "Niet alle films starten en eindigen op hetzelfde uur", vertelde hij. "Bovendien is het retailpark helemaal gesloten tijdens de ochtendspits, op dat moment zal de impact van het hele project op het verkeer dus sowieso nul zijn."

Ikea

Dat Restiau het Ikea-verleden aanhaalde schoot bij enkele aanwezigen in het verkeerde keelgat. "We mogen niet vergeten dat er ten tijde van Ikea ook al heel wat mobiliteitsproblemen waren. Het is zelfs zo dat nadat Ikea vertrok op de gemeenteraad is gezegd : 'Dit nooit meer in Ternat, geen kleinhandel op deze site'. En kijk waar we nu staan... We laten onze gemeente 'verstikken', letterlijk."

Aftakking

Ook werd alweer het idee geopperd om een aftakking van de huidige afrit van de E40 te maken naar de projectsite. Een plan waar ook Redevco en de gemeente voorstander van zijn. Minister Ben Weyts liet echter al weten 'principieel' tegen te zijn. [Archief : Geen rechtstreekse link tussen E40 en industriepark]

Franstalig

Naast mobiliteit en gezondheid is de aantrekking van franstaligen en bijgevolg een verdere verfransing van de regio duidelijk ook een andere vrees van de Ternattenaren. Kristof Restiau probeerde ook hier iedereen gerust te stellen. "Het gaat om een project met een bijzonder kleine aantrekkingskracht voor Franstaligen", zei hij. "Er zullen immers geen gedubde films gespeeld worden, en dat zijn net de films die Franstaligen willen zien. Ook op termijn zullen die films er niet komen, dat kunnen we contractueel vast laten leggen."

En onze kleinkinderen?

Dat er toch een enkeling in de zaal fan was van het project bleek op het einde van het infomoment. "Ik ben oorspronkelijk uit het Brusselse maar woon intussen al jaren zeer graag in Ternat", sprak een vrouw. "Wat ik hier vandaag hoor stelt mij eigenlijk diep teleur. Want hebben we hier vanavond eigenlijk ook al eens gedacht aan onze eigen kinderen en kleinkinderen die graag eens zonder zorgen te voet of met de fiets naar de bioscoop willen gaan in de buurt? Ik durf ze niet meer naar Brussel te sturen en ben dan ook blij met zo'n project dicht bij huis." Op veel applaus kon de moedige dame wel niet rekenen.

Openbaar onderzoek

Een bezwaar indienen tegen de plannen kan nog tot 23 februari.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?