Update staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant

Vanmorgen nodigde de directie van De Lijn de vakbonden uit voor nieuw overleg vrijdag om 14,u om definitief het akkoord te kunnen afsluiten zodat de staking kan beëindigd worden. Deze vakbondsactie startte op dinsdag 5 november en duurt nu al vier dagen. Ook op donderdagnamiddag was er een overleg met de vakbonden, maar het voorakkoord werd niet aanvaard door de achterban van de vakbonden.

De directie betreurt dat de vakbonden de vakbondsactie, waarvan de reizigers de dupe zijn, voortzetten.

De directie zat samen met vakbondsorganisatie ACV om 14 uur. ACOD weigerde de uitnodiging en roept op om de acties uit te breiden naar gans Vlaanderen op woensdag 13 november. ACLVB vroeg om sociale bemiddeling op te starten met het oog op een verzoening.

De sociale bemiddelaar heeft ondertussen het initiatief genomen voor een sociale bemiddeling op dinsdag 12 november.

De directie van De Lijn benadrukt dat haar deuren open blijven staan voor verdere dialoog met het oog op het zo snel mogelijk herstellen van de dienstverlening aan de klanten.

De directie van De Lijn blijft achter het ontwerpakkoord staan dat donderdag avond werd opgesteld.

Het ontwerpakkoord voorziet dat

    Er een analyse wordt uitgevoerd met het oog op een betere afstemming tussen dagplanning en maandplanning van de chauffeurs.
    De lokaal gemaakte afspraken met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd in de Vlaamse Rand en de regio rond Leuven.
    Een overleg wordt voorzien met de manager van het HR Dienstencentrum over concrete probleemdossiers.
    Afspraken die gemaakt zijn rond aanwervingen zoals voorzien worden uitgevoerd en geëvalueerd.
    Zoals afgesproken overleg wordt voorzien over planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

De Lijn verwacht dat tijdens het verlengde weekend de dienstverlening nog steeds verstoord zal zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?