Uniek project: één gebouw voor gemeentelijk en vrij onderwijs

De gemeente Gooik wil in Oetingen een school bouwen waar zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs onderdak vindt.

In Oetingen is er een kleuterschool van het vrij Onderwijs en een gemeentelijke basisschool. Beide scholen huizen in verouderde gebouwen. De kleuterschool telt 3 klassen en de lagere school 6 klassen. Beide scholen werken goed samen. Leerlingen van de vrije kleuterschool lopen vlot over naar de gemeentelijke basisschool.

Er is onvoldoende plaats op de huidige site van de gemeenteschool. De site van de oude vrije school geeft wel nieuwe mogelijkheden. De gemeente wil een erfpacht overeenkomst afsluiten met de vzw Parochiale Werken Lennik om op hun grond een school te mogen oprichten.

De gemeente zal het voortouw nemen. “We gaan na of we in aanmerking komen voor het nieuwe systeem van huursubsidies van het Vlaams Gewest. Het dossier zal dan ingeleid worden door de inrichtende machten van beide scholen.”, zegt burgemeester Michel Doomst. De vrije school is van plan in de nieuwbouw ook een eerste graad te realiseren.

De gemeente wil met de grondeigenaar een erfpacht van 50 jaar afsluiten. Op het achterliggende terrein zouden ook nieuwe lokalen voor de scouts kunnen gebouwd worden.

Burgemeester Michel Doomst:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?