Uitbreiding van ziekenhuisonderwijs in Inkendaal

Er wordt extra geld uitgetrokken voor ziekenhuisscholen in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Voor kinderen uit het basisonderwijs komen er nieuwe vestigingsplaatsen voor ziekenhuisschool Inkendaal in UZ Brussel.

Kinderen en jongeren die langdurig verblijven in een ziekenhuis, een preventorium of een andere residentiële setting kunnen terecht in een ziekenhuisschool. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die een kankerbehandeling moeten volgen. In een ziekenhuisschool krijgen ze een beperkt en aangepast programma dat meestal focust op de belangrijkste leerstof. Dankzij dit onderwijs op maat moeten deze kinderen geen grote schoolse achterstand oplopen en kunnen ze eenmaal voldoende hersteld opnieuw aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten op hun gewone school. Het gaat om een beperkte, maar erg kwetsbare groep die een eigen aanpak nodig heeft.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt nu extra geld uit voor nieuwe vestigingen en ziekenhuisscholen in Brussel en West-Vlaanderen. Naast de ziekenhuisschool De Radar in Tienen en Gasthuisberg in Leuven komen er voor leerlingen in het basisonderwijs nieuwe vestigingsplaatsen voor ziekenhuisscholen uit Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen in het UZ Brussel, het AZ Delta in Roeselare en het Jan Yperman-ziekenhuis in Ieper.

In het UZ Brussel breidt het onderwijs van ziekenhuisschool Inkendaal uit voor kinderen van de basisschool voor de diensten kinderoncologie, -pediatrie en dagziekenhuis. In het AZ Delta zullen 3 kinderen les kunnen volgen en in het Jan Yperman-ziekenhuis nog eens 7 kinderen. Voor scholieren uit het secundair onderwijs komt er een volwaardige ziekenhuisschool Twoape met vestigingsplaatsen in het AZ Delta en in het Jan Yperman-ziekenhuis. In die ziekenhuizen zijn nu al zogenaamde ‘diensten met onderwijsbehoeften’ (DMOB) actief, maar die werkingen worden nu uitgebouwd tot volwaardige ziekenhuisscholen voor in totaal 18 scholieren. In totaal zullen er mét de extra vestigingsplaatsen ruim 70 plaatsen gecreëerd worden over gans Vlaanderen.

“In de ziekenhuisscholen gebeuren fantastische dingen”, zegt Weyts. “De leerkrachten van de ziekenhuisschool zorgen ervoor dat zieke kinderen zich niet ook nog eens zorgen maken dat ze achterop zullen raken op school. Het helpt ook om de band met het normale leven warm te houden. We hebben in Vlaanderen afstandsonderwijs via Bednet, er is tijdelijk onderwijs aan huis, maar we breiden ook het aanbod uit voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?