Twee sportclubs houden Lenniks sportcafé na hun machten en trainingen open

De Minivoetbalclub De Lennikse Duvels en Volley Dames Lennik baten de cafetaria van de Lennikse sporthal uit na hun matchen en trainingen. “Dit komt ook ten goede aan de sociale controle in en rond de site, alsook is het aangewezen om op die manier de sporthal en het sportcafé wat te doen herleven”, stelt het schepencollege.

Kort na elkaar gaven twee uitbaters van de cafetaria er de brui aan waardoor de horecazaak leeg staat. Er staan geen enkele middenstander te springen om de zaak over te nemen omdat geweten is dat de gemeente de cafetaria wil verbouwen. Daarom besliste de gemeente om geen nieuwe concessie uit te schrijven. Maar een aantal clubs hebben nochtans een plaats nodig om scheidsrechters en bezoekers op een gepaste manier te ontvangen.

Na overleg tussen de sportdienst en de sportraad hebben zich twee clubs aangeboden om het sportcafé open te houden na hun aactiviteiten. Andere erkende clubs kunnen ook nog een aanvraag in dienen en eventueel het sportcafé open houden na goedkeuring door het schepencollege.

Op de gemeenteraad merkte raadslid Geert De Cuyper op dat het College er maar niet in slaagt dit dossier na ongeveer 4 jaar op de goede sporen te zetten. “Enkele jaren geleden werd aan de bestaande concessieovereenkomst met medewerking van het college een einde gesteld, en dat in het nadeel van de gemeente. De hier op volgende concessieovereenkomst werd door de gemeente eveneens beëindigd omdat, zoals verwacht, de uitbating onprofessioneel was, het gebruik van de Nederlandse taal niet gerespecteerd werd en  activiteiten doorgingen die niet stroken met de openbare orde. Het college slaagt er maar niet in een gebruikelijke concessieovereenkomst voor een normale duur af te sluiten. Intussen worden tussenoplossingen gezocht waarbij men zich nu vragen kan stellen omtrent de wettelijkheid van de voorziene uitbating overeenkomstig de inhoud van de ontwerpovereenkomst die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. ( KBO-inschrijving – nacebelcodes – BTW). Onze fractie wenst niet mee te werken aan de mogelijke onwettelijkheid van de overeenkomst. Tevens doen een hele reeks artikelen van de ontwerpovereenkomst onze wenkbrauwen fronsen”.

Raadslid Gun Mignon (N-VA-Lennik Kwadraat) vond het niet zo een goed idee om meer dan 2 clubs toe te laten de cafetaria uit te baten. “Zolang het zich tot 2 partners beperkt is het gemakkelijk afspraken te maken. Met 3 wordt dat al veel moeilijker. De koelkasten met drank kunnen bijvoorbeeld niet afgesloten worden. De clubs hebben er ook moeite mee dat ze zullen moeten controle houden op de aanwezigen in de sporthal.”

Sportschepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijk) geeft toe dat er ivm BTW geen afspraken zijn gemaakt. Deze


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?