Twee kruispunten Affligemsestraat veiliger voor fietsers

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt in het voorjaar van 2021 twee kruispunten van de Affligemsestraat (N207), van de Muylemstraat en van de Kleemputtenstraat, veiliger, door de regeling van de verkeerslichten beter af te stemmen op fietsers en door de fietsers beter zichtbaar te maken door middel van kleine aanpassingen van de infrastructuur.

Geen conflict meer met linksafslaand verkeer en voorsprong op auto’s

De regeling van de verkeerslichten op de kruispunten wordt aangepast, zodat automobilisten die vanuit de zijstraten de gewestweg linksaf willen indraaien apart groen licht krijgen. Zo komen ze niet in conflict met de fietsers die de gewestweg oversteken. De fietsers krijgen na de aanpassingen ook hun eigen groen licht en “voorsprong” op het autoverkeer bij het oversteken.

Fietsers beter zichtbaar

Wegen en Verkeer zal ook de ligging van de fietspaden op het kruispunt aanpassen. De fietspaden zullen iets dichter bij de rijweg van de gewestweg komen te liggen, wat de zichtbaarheid van de fietsers significant zal verbeteren.
 
Timing en impact?

Een concrete planning is er voorlopig niet. Wegen en Verkeer laat wel weten de werken dit voorjaar te willen uitvoeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?