Twee knelpunten in Halle van fietssnelweg F20 worden weggewerkt

Vanaf 26 april starten in Halle werken in het kader van het geplande FietsGEN, een netwerk van fietssnelwegen in de Rand rond Brussel. In Halle worden er nu twee knelpunten weggewerkt langs de F20, de fietssnelweg tussen Halle en Brussel. Dankzij een verharde helling aan de Malheidebrug (foto) en een dubbelrichtingsfietspad met dynamische verkeerslichten aan de Klabbeeksesteenweg wordt de populaire Kanaalroute-Zuid binnenkort nog aangenamer én veiliger voor fietsers.

Het netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werkkernen in de Rand rond Brussel aantrekkelijker en vooral veiliger maken: dat is het doel van de werken. Want op die manier kiezen meer en meer pendelaars voor de fiets. Vandaag bevat het netwerk echter nog enkele ‘missing links’. Hierdoor moeten fietsers op sommige plaatsen onderweg toch nog de openbare weg op. Ook het jaagpad langs het kanaal Halle-Brussel, een bijzonder populaire fietsroute, bevat nog een paar knelpunten. Halle voorziet nu snel een oplossing voor een veiligere F20, de 22 kilometer lange fietssnelweg van Halle naar Brussel.

Aan de Malheidebrug

De verknoping met de Malheidebrug ter hoogte van de fietsbrug over het kanaal is nu te smal en te steil. De oplossing: een volledig nieuwe, langere helling aan de noordzijde van de brug tussen de laatste woning en het kanaal. Via een dubbelrichtingsfietspad zal de fietssnelweg in de toekomst veel makkelijker te bereiken zijn. De werken nemen 7 weken (35 werkdagen) in beslag (afhankelijk van de weersomstandigheden). Gedurende die periode is de brug tussen de Malheideweg en de Kazernestraat niet toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Hetzelfde geldt voor het jaagpad. De (tijdelijke) wegomleidingen in de buurt worden aangegeven. Deze werken starten vanaf 3 mei.

Aan de Klabbeeksesteenweg

Omdat fietsers van het zuidelijk jaagpad hier de baan moeten oversteken, wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan de zijde van de huizen. Binnenkort zullen alle fietsoversteken dan ook op een verhoogde inrichting gebeuren. Op de fietssnelweg wordt de voorrang van fietsers op het gemotoriseerd verkeer verzekerd door middel van dynamische verkeerslichten met een detectiesysteem. De werken duren 12 weken (60 werkdagen), in twee fasen van telkens 30 werkdagen.

Vanaf 26 april starten de werken. In een eerste fase wordt er gewerkt naast de rijbaan, voor het verkeer zal er weinig hinder zijn. Maar vanaf 3 mei is de impact groter en is de Klabbeeksesteenweg niet toegankelijk voor het verkeer. In de tweede fase wordt dit uitgebreid met de Sasbrug (verbinding Heldenstraat). Voor auto’s, vrachtwagens en moto’s worden een aantal (tijdelijke) wegomleggingen aangeduid.

Omdat de fietssnelweg drie gemeenten doorkruist, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, wordt de realisatie toevertrouwd aan Haviland. Eén globale aanpak is de meest efficiënte en bovendien heeft de intercommunale een grote expertise op het vlak van infrastructuurwerken. De volledige realisatie wordt via subsidies gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?