Twee keer goed nieuws voor de kinderopvang in Halle

De stad Halle, OCMW Halle, Woonpunt Zennevallei en Landelijke Kinderopvang een nieuwe groepsopvang: ‘Goudvinkje’. Vanaf 2 januari zullen er 18 baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar opgevangen worden. Julie en Vicky, twee onthaalouders aangesloten bij de dienst voor onthaalouders van Landelijke Kinderopvang, zullen de kinderopvang uitbaten.

Achttien bijkomende kinderopvangplaatsen is zeer goed nieuws voor Halle. In de stad is er immers  een groot tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters. In Halle wou men echter niet bij de pakken blijven zitten, daarom werd voor dit opvanginitiatief een unieke samenwerking opgestart. OCMW Halle huurt de woning van Woonpunt Zennevallei en stelt deze ter beschikking aan de onthaalouders van Landelijke Kinderopvang. De stad Halle coördineert en ondersteunt het project.

 Dit initiatief is niet alleen een goede zaak voor het tekort in de kinderopvang. Ook voor het terugdringen van de kinderarmoede, het bevorderen van de integratie en het stimuleren van de Nederlandse taal, is ‘Goudvinkje’ een dankbaar project. Door Nederlandstalige opvang te organiseren, dompelen we de kinderen onder in een Nederlands taalbad. Maar ook anderstalige ouders krijgen op die manier meer kansen om het Nederlands te leren en te oefenen. Ook voor mensen in armoede vergroot ‘betaalbare kinderopvang’ de kans tot integratie en tewerkstelling.

 In navolging van kinderopvang ’t Ravotje - een project van OCMW Halle- zullen daarom ook in ‘Goudvinkje’ een aantal kinderopvangplaatsen worden voorbehouden voor kwetsbare gezinnen. Zo zullen 9 van de 18 plaatsen gereserveerd worden voor de peuters of baby’s van ouders die worden doorverwezen via het OCMW en Woonpunt Zennevallei.

 Woonpunt Zennevallei heeft de woning in de Goudvinkenlaan intussen grondig gerenoveerd, uitgebreid en getransformeerd tot een moderne kinderopvang met alle comfort. De provincie Vlaams-Brabant en het IKEA-fonds van de Koning Boudewijnstichting subsidieerden  de inrichting en uitrusting van de kinderopvang.

 Info: Landelijke Kinderopvang | T 070 24 60 41 | www.landelijkekinderopvang.be

 Kinderopvang in Halle krijgt uitbreiding

In maart van dit jaar werd een oproep gelanceerd door Kind en Gezin voor subsidies voor de kinderopvang van baby’s en peuters. De Vlaamse Regering stelde 7,5 miljoen euro nieuwe subsidies ter beschikking. Recent besliste Kind en Gezin over de verdeling van de subsidies in Vlaanderen.

 Het stadsbestuur kreeg het goede nieuws dat er nieuwe kinderopvangplaatsen bij komen in Halle. Kinderdagverblijf De Kapoentjes krijgt subsidies om 6 niet-gesubsidieerde plaatsen om te schakelen naar gesubsidieerde inkomensgerelateerde plaatsen (=ouders betalen een opvangprijs op basis van hun inkomen). Kinderdagverblijf De Kapoentjes mogen ook hun kinderopvang uitbreiden met 9 nieuwe plaatsen.

Kinderdagverblijf Sloeberbos, uitgebaat door Solidariteit voor het Gezin, mag hun kinderdagverblijf uitbreiden met 17 nieuwe plaatsen. Momenteel is het kinderdagverblijf gevestigd in tijdelijke containers langs de Brusselsesteenweg. In 2019 verhuizen ze naar een nieuwe en grotere locatie.

 Naast de 26 nieuwe kinderopvangplaatsen gesubsidieerd door Kind en Gezin, gaat in januari de nieuwe groepsopvang van de Landelijke Kinderopvang open.

 In totaal krijgt Halle 44 nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen bij in Halle, wat absoluut nodig is want de wachtlijsten voor ouders zijn zeer lang. Deze uitbreiding is zeker nog niet voldoende voor de grote nood aan kinderopvang in Halle. Het stadsbestuur zal in de toekomst dan ook blijven aandringen voor bijkomende plaatsen.

 Info: Dienst gelijke kansen en onderwijs | kindbeleid@halle.be  | T 02 365 97 13

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?