Twee extra toezichthouders sporen milieumisdrijven langs waterlopen op

De provincie Vlaams-Brabant stelde twee extra toezichthouders aan voor de provinciale waterlopen. Dit brengt het totaal aantal toezichthouders op vier. Zo kan de controle van de milieuvoorschriften en de vaststelling van de milieumisdrijven opgedreven worden.

De provincie Vlaams-Brabant staat in voor het dagelijks beheer van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie. In totaal goed voor zo'n 1400 kilometer.

“Bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden worden onze medewerkers regelmatig geconfronteerd met milieumisdrijven, zoals sluiklozingen of sluikstorten. Het gevolg hiervan is vervuiling van het milieu en een hogere factuur voor de opruimingskosten of de herstellingswerken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van waterlopen “Onze vier toezichthouders kunnen de milieuvoorschriften controleren, deze milieumisdrijven ook vaststellen en ingrijpen waar nodig.”

Een andere taak van de toezichthouders is het laten naleven van de afstandsregels, bijvoorbeeld bij gebruik van pesticiden en meststoffen, bij het aanplanten van bomen of optrekken van constructies te dicht langs waterlopen. Zo wordt het ook gemakkelijker om de doorgang langs waterlopen voor onderhoud en werken aan waterlopen te bewaken.

Meer info over de afstandsregels: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/waterlopen/wonen-langs-een-waterloop


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?