Twee Assese scholen ontvangen subsidie voor beweegvriendelijke speelplaats

Onder impuls van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt de Vlaamse Regering werk van actieve en gedeelde speelplaatsen. Ze maakt ruim 1,7 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. In Asse zagen 2 scholen hun dossier weerhouden.

Zowel Gemeentelijke Basisschool Sleutebos in Walfergem als GO basisschool Vijvebeek in Asse-centrum krijgen een bedrag van 15.000 euro toebedeeld. Met dit bedrag kunnen ze hun speelplaats ‘pimpen’ om ze attractiever en uitdagender te maken. Het is ook hun bedoeling om de speelplaatsen voor sport en spel in te zetten binnen een brede schoolwerking en aan te bieden aan het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters ligt toe: “Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is daar een handig middel voor.”

N-VA-Asse verwelkomt deze investering van de Vlaamse Regering. Kwalitatieve sport- en speelruimte is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Met deze investering in de lokale schoolinfrastructuur kunnen van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen echte toffe actieve speelplekken gemaakt worden. Speelplaatsen die aanzetten om te sporten en te bewegen. Speelplaatsen die ook ruimer toegankelijk kunnen worden gemaakt.

N-VA-ers Joris Van den Cruijce en Johan De Rop, respectievelijk de huidige en toekomstige schepen van Onderwijs en Jeugd zien dit graag gebeuren: “Dit is een welgekomen extra financiële stimulans. We willen daarnaast onze gemeente vergroenen en avontuurlijker maken. We werken daarvoor o.a. aan een speelweefselplan. Ook daar gaan we  proberen om de Vlaamse Gemeenschap mee te laten investeren.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?