Twaalf 'corona-boetes' in politiezone Zennevallei

De coronamaatregelen zijn nu twee weken van kracht. Op vlak van economie, welzijn, maatschappelijk leven, … heeft dit een enorme impact. Ook voor de lokale politie mist dit zijn weerslag niet. Zowel intern als extern werden procedures aangepast en gelden nieuwe afspraken.

Ordehandhaving

Op vlak van de interne werking van de lokale politie werden de prioriteiten voor de zone bepaald. Zo ligt de focus nu vooral op de ordehandhaving. Iedere dag worden hiervoor in de politiezone Zennevallei zo’n 10-tal inspecteurs speciaal ingezet. Sinds de maatregelen gelden, werden al een 12-tal processen-verbaal opgesteld. Het gaat voornamelijk om inbreuken in kader van samenscholing: groepjes jongeren die samenscholen, of vrienden die een feestje bouwden, … De zone kreeg ook al meer dan 130 meldingen over samenscholingen op openbare plaatsen, winkels, handelszaken die niet in regel zouden zijn, … Verder ontvingen de onthaalmedewerkers ook heel wat vragen over wat wel en niet mag.

Open

Uiteraard kan een politiezone zijn deuren niet sluiten. Maar om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, besliste de zone om het onthaal te centraliseren naar één politiepost. De politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw is nu uitzonderlijk alle dagen geopend van 7 tot 19 uur. De andere politieposten zijn gesloten voor publiek. Achter de schermen werken diensten evenwel verder aan de meest dringende dossiers. Ook sturen ze de ploegen zo veel mogelijk op pad in de buitenlucht. Administratieve taken worden dan weer zo veel als mogelijk van thuis uit uitgevoerd.

Klachten of meldingen

Iets verdachts gezien? Inbreuken op samenscholingen? Meld het via het algemeen nummer 02 363 93 00 of het noodnummer 101.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?