TreinTramBus vraagt oplossing voor treinpassen in scholen

Heel wat scholen hadden tijdens de eerste maanden van het schooljaar 2019-2020 bij de NMBS een reeks Go- en Rail-Passen gekocht met het oog op klasexcursies in de tweede helft van het schooljaar. Door de lockdown van maart en de daaropvolgende voorzichtige heropstart konden ze die passen toen niet meer gebruiken. De scholen hadden gehoopt die passen dan dit schooljaar te kunnen gebruiken, maar momenteel (code geel) en wellicht nog heel lang zijn buitenschoolse uitstappen verboden.

"De passen bereiken nu de einddatum van hun geldigheidsperiode. Wanneer scholen de NMBS vragen de geldigheid van de passen te verlengen zodat ze kunnen gebruikt worden voor excursies wanneer die weer toegelaten zijn, krijgen ze hierop een negatief antwoord. Scholen moeten zo blanco passen weggooien en verliezen daarmee honderden euro’s", aldus TreinTramBus.

Stefan Stynen, voorzitter van reizigersvereniging TreinTramBus: “Het is vreemd dat op het ogenblik dat alle inwoners van België gratis treinritten aangeboden worden, scholen geconfronteerd worden met extra, vermijdbare uitgaven. We begrijpen dat de NMBS voor een individuele klant de geldigheidsdatum niet kan aanpassen, maar menen dat voor scholen die geconfronteerd worden met een verbod op excursies, een aangepaste regeling zou moeten worden voorzien in ofwel een terugbetaling van de ongebruikte passen ofwel het inruilen van de passen voor exemplaren die geldig zullen zijn wanneer klasexcursies weer georganiseerd kunnen worden.”

TreinTramBus heeft daarom minister van Onderwijs Ben Weyts gevraagd dit probleem bij zijn federale collega van Overheidsbedrijven aan te kaarten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?