“Transparant bestuur had veel problemen voorkomen in Gooik”

Groen Gooik pleit opnieuw voor een transparant bestuur en meer samenwerking tussen Pajotse gemeenten.

“Vanuit Groen Gooik doen we op constructieve manier aan oppositie. We spelen dan ook steeds de bal en niet de man. De recente huiszoekingen, bij de algemeen directeur en op het gemeentehuis, zijn een ernstige en jammerlijke zaak voor onze gemeente. Het gerecht zal zijn werk doen, we spreken ons verder niet uit over schuld of onschuld”, zegt Alwin Loeckx.

“Voor ons is deze affaire symbool van een achterhaalde politieke cultuur in Gooik. Al te vaak worden zaken nog in een gemoedelijke sfeer geregeld, waarbij geen vragen worden gesteld. Dat klinkt sympathiek, maar is niet op maat van een moderne gemeente want er is te weinig aandacht voor transparantie, ingebouwde controles en efficiëntie.”

Politieke verantwoordelijkheden

“In dat opzicht is het dus niet enkel belangrijk om de lopende zaak uit te klaren, maar ook om politieke verantwoordelijkheden op te nemen. De algemeen directeur is hoogste ambtenaar binnen een gemeente, maar het college van burgemeester en schepen is als politiek orgaan uiteindelijk verantwoordelijk. In Gooik gaan de absolute CD&V-meerderheid en de huidige secretaris al tientallen jaren samen, dus ze zijn nauw vervlochten.”

“Vanuit Groen Gooik hebben we eerder al gepleit voor meer samenwerking in het Pajottenland, ook wat betreft het financiële beheer. Enkele concrete voorstellen: intergemeentelijke financiële ambtenaren met de nodige expertise en onafhankelijkheid, besparen door aankopen te bundelen tussen gemeenten, heldere afspraken over procedures en transparantie… “

“Alle verloren energie die nu in deze affaire wordt gestoken, had kunnen vermeden worden door een transparanter bestuur. Er zijn voldoende andere thema's in Gooik die dringend meer aandacht verdienen: verkeersveiligheid, natuur & landbouw, verstedelijking en sociale thema's”, aldus Alwin Loeckx van Groen Gooik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?