Trajectcontrole Kokejane N285 en Vandenbosschestraat N282 starten op 30 juni 2016

HERNE / LENNIK – Op donderdag 30 juni worden de camera’s van de trajectcontroles op de Steenweg op Asse in Kokejane (N285 in Herne) en de Vandenbosschestraat (N282 in Lennik) geijkt en in dienst genomen. De ANPR-camera’s waren al eerder aan het werk en leverden resultaat op. Vanaf 2017 zet de politiezone ook een mobiele ANPR-camera in.

De Trajectcontrolecamera’s zijn de eerste die in dienst worden genomen in Vlaams-Brabant. Ze staan op de Steenweg op Asse, voor en voorbij de rotonde in Kokejane en op de Vandenbossestraat in Lennik tussen de rontonde aan de Negenbunder en de N285.

Met deze ANPR-camera’s worden in eerste instantie de snelheden gemeten van voertuigen die tussen twee camera’s rijden. De gemiddelde snelheid tussen twee palen wordt voor ieder langsrijdend voertuig berekend en de nummerplaten van overtreders doorgestuurd naar het Centraal Verwerkingscentrum in Gent, dat de pv’s opmaakt en verzendt.

De politie kan met deze camera’s tellingen uitvoeren en reistijden van voertuig controleren. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn vertraging door een file te detecteren. De politie kan ook de reisweg van geseinde criminelen aan de hand van hun nummerplaat nagaan. De gegevens worden verzameld in de politiepost in Kester maar kunnen ook gevolgd worden in het Coördinatiecentrum CIC in Leuven.

Twee camera’s

Op een paal staan er twee soorten camera’s nl een ANPR-camera maar ook een overzichtscamera. De ANPR-camera neemt een dertigtal foto’s van de nummerplaat en haalt er de beste uit. De overzichtscamera filmt permanent en neemt overzichtsfoto’s van het geviseerde voertuig. De filmbeelden worden 7 dagen bewaard. In Eizeringen kan via  een camera het kruispunt van de N8 met de N285 bekeken worden.

Efficiënt

Voor de ijking om snelheidsovertredingen vast te mogen leggen, werden de ANPR-camera’s al ingezet om criminele feiten te helpen oplossen. Zo liep een bende dieven van aanhangwagens uit Charleroi tegen de lamp dankzij de registratie van de Pajotse ANPR-camera’s.

Rotonde Kokejane

De politie liet de ANPR-camera’s in Kokejane voor en na de rotonde plaatsen. Met de camera’s die het verkeer, dat afkomstig is uit Edingen of de snelweg gecontroleerd worden. Daar zitten ook voertuigen tussen die afslaan naar het centrum van Herne. De politie maakt zich sterk, dat ondanks het afremmend effect door de rotonde, er op dat traject nog snelheidsovertreders zullen betrapt worden.

Kosten

Met de plaatsing en centralisatie van de 11 camera’s is een som van 260.000 euro gemoeid. De politiezone betaalt de camera’s in Kokejane en Eizeringen en de server en Lennik de camera’s in de Vandenbosschestraat. De kosten van de politiezones worden grotendeels door de gemeenten gedragen. De opbrengst van de boetes vloeit wel niet naar de zones of gemeenten. De politiezone en de gemeente Lennik pakten ook achter een subsidie van het Vlaams gewest en zullen opnieuw een aanvraag indienen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?