Tractorsluizen in Beertsestraat en Pachtersweg

In de Beertsestraat en de Pachtersweg worden binnenkort tractorsluizen geplaatst. Op die manier wordt het sluipverkeer uit beide straten geweerd, want enkel tractors kunnen door hun hoge wielen nog voorbij deze hindernis. Ook voor voetgangers en fietsers heeft de ingreep geen gevolgen.

 De Beerstestraat en de Kiethomstraat op de grens met Pepingen zijn twee straten die in het verleden aardig wat sluipverkeer te verwerken kregen. Daarom werd er zo’n 4 maanden geleden een nieuwe verkeersregeling ingevoerd. Die bepaalde dat enkel bewoners, fietsers en landbouwvoertuigen nog gebruik mogen maken van deze straten.

 Maar de nieuwe verkeersmaatregel wordt niet altijd gerespecteerd. Vooral voor kwetsbare weggebruikers blijft de situatie er gevaarlijk omdat ze op de smalle Beertsestraat moeilijk het autoverkeer kunnen kruisen. Bovendien maakt aardig wat sluipverkeer een ommetje via de nabijgelegen Pachtersweg om de nieuwe verkeersregeling te omzeilen.

 Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om zowel in de Pachtersweg als de Beertsestraat tractorsluizen te plaatsen. Deze ingreep moet het sluipverkeer definitief uit beide straten weren maar de sluis hindert de tractoren, voetgangers en fietsers niet. De plaatsing van de tractorsluizen werd vooraf afgetoetst met de veiligheidsdiensten en een delegatie van landbouwers uit de omgeving.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?