Topdag rituele slachtingen in Vlezenbeek is zaterdag

VLEZENBEEK – Ieder jaar viert de moslimgemeenschap het Offerfeest. Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 oktober zullen in het slachthuis slagerij Froidmont in Vlezenbeek op de Postweg  dan terug schapen worden geslacht. De meeste drukte wordt verwacht op zaterdag en niet op zondag, zoals eerder werd aangekondigd.

De gemeente Anderlecht heeft enkele slachtvloeren gesloten maar, omdat het slachthuis met een quotum werkt zal dat niet veel meer overlast veroorzaken tegen over vorig jaar. Omdat het slachthuis vlakbij de grens met Anderlecht ligt, kwamen er vorige jaren ook al heel wat Moslims uit die gemeente er een schaap halen. Sint-Pieters-Leeuw betreurt dat Anderlecht niets van zich liet horen maar ondertussen is er voor woensdag een overleg gepland.

Ingewikkeld

 De organisatie van deze grootschalige gebeurtenis is ingewikkeld en vereist dan ook een goede samenwerking van de moslimgemeenschap, het slachthuis, een dierenarts, de gemeentelijke diensten en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Omleiding/signalisatieplannen

De slachtinrichting verwacht dat zaterdag 4 oktober de drukste dag zal zijn met een piek tussen 10.00 en 16.00 uur. Rekening houdend  met de grote opkomst, wordt voor die dag een aangepast verkeersplan (zie bijlage) in werking gesteld.

"Om de doorstroming van het doorgaand verkeer tijdens de ochtend- en avondspits vlotter te laten verlopen hebben we een circulatieplan uitgewerkt dat op 5 oktober vanaf 9.00 uur in werking treedt. De nodige signalisatie en parkeerverbod zullen tijdig worden geplaatst", zegt burgemeester Luc Deconinck. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg (van Anderlecht naar Vlezenbeek) zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden.

Slachtbewijzen

De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is met het oog op het offerfeest ingericht en vergund als een tijdelijke slachtinrichting. Personen die dieren laten slachten in een tijdelijke slachting dienen te beschikken over een door de gemeente afgeleverd slachtbewijs, waar de gegevens op vermeld staan die door het FAVV en het Beltrace opvolgingssysteem  worden vereist. In essentie gaat het om de persoonsgegevens van de particulier, zijn registratienummer en de identificatie van het geslachte dier.

Het gemeentebestuur staat in voor de aflevering van deze slachtbewijzen en stelt personeel ter beschikking zodat de slachtbewijzen in het slachthuis zelf kunnen worden afgeleverd. Zo wordt een volkstoeloop naar het gemeentehuis voor de aanvraag van de slachtbewijzen vermeden. Per afgeleverd slachtbewijs zal het gemeentebestuur een retributie innen van 10 euro. Er zullen naar schatting zo’n 2.400 slachtbewijzen afgeleverd worden.

Voedselveiligheid/dierenwelzijn

Vorig jaar was er een quotum vastgelegd van 2.400 schapen per dag. Dit komt overeen met een frequentie van 120 voertuigen per uur. Deze toestroom was realistisch en controleerbaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een quotum vastgelegd van maximum 2.500 schapen per dag.

Er is een coöperatieve samenwerking tussen het FAVV en het slachthuis in Vlezenbeek. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.

Op 3 oktober zullen er ook levende schapen worden verkocht. Naast het toezicht op het slachthuis worden door FAVV tijdens deze periode eveneens steekproeven gedaan bij particulieren. Volgens de godsdienst wordt er immers onbedwelmd geslacht, maar volgens de wetgeving mag dit niet als particulier.

Principieel bezwaar

Het gemeentebestuur heeft een principieel probleem met de rituele slachtingen. In tegenstelling tot onder andere Zwitserland, Zweden en Noorwegen laat de wet het momenteel niet toe rituele slachtingen te beletten. Het gemeentebestuur vraagt dat de federale wet in die zin zou worden aangepast. In afwachting vraagt het gemeentebestuur aan het slachthuis om de afnemers de keuze te bieden om het dier bedwelmd of onbedwelmd te laten slachten.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?