Tonnagebeperking voor Lennikse Hunsel

LENNIK – De gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan borden plaatsen om te beletten dat er nog zware vrachtwagens door de Hunselstraat, het Hunselveld en de Lombeeksestraat rijden.

Dat zijn smalle wegen waarin zich zeer scherpe bochten bevinden. Vrachtwagens die van deze wegen gebruikt maken rijden zich dikwijls klem in voornoemde bochten. Om dit te vermijden is de gemeente en de Vlaamse overheid bezig met het plaatsen van signalisatie die het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton (met uitzondering van het plaatselijk verkeer) niet meer toelaat. 

“In de studie over de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zal worden onderzocht op welke wegen op het grondgebied van Lennik het zwaar (doorgaand) verkeer best kan worden geweerd”, belooft mobiliteitsschepen Yves De Muylder.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?