Toewijzingsbeleid sociale huisvesting wordt uitgebreid

Het toewijzingsbeleid voor een sociale woning wordt uitgebreid. Daardoor komen - na de geboren en getogen Hallenaars - ook kandidaat-huurders die al 20 jaar in de stad wonen, sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Sinds 2012 hanteren Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle eenzelfde toewijzingsreglement voor het gebruik van een sociale huurwoning. Daarin wordt uitdrukkelijk voorrang gegeven aan mensen die hier al sinds hun geboorte wonen of hier ooit hun jeugd hebben doorgebracht. In een volgende instantie wordt de sociale huurwoning toegewezen aan kandidaten die ooit minstens 10 jaar in de stad gewoond hebben. Als er dan nog steeds geen kandidaten zijn, worden de voorwaarden verder versoepeld. Met dit toewijzingsbeleid wordt een antwoord geboden op de sociale verdringing in de stad. De meest kwetsbaren in onze stad voelen dit vaak het hardst aan. Anderzijds zorgt het toewijzingsbeleid voor een versterking van de eigenheid van de stad.  

Na enkele grondige evaluaties wordt het toewijzingsbeleid uitgebreid met 2 nieuwe categorieën. Zo klimmen mensen die al 20 jaar in de stad wonen, sneller op de wachtlijsten naar boven. Ook nieuw is dat, in het geval er geen kandidaten meer uit Halle zijn, ook huurders die een binding hebben met de buurgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Halle. Heel concreet moeten ze in het recente verleden minsten 3 jaar in één van de buurgemeenten hebben gewoond.

De stad lijst de volgorde van voorrang even op:

Kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente,
Kandidaat-huurders die voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben of
NIEUW: kandidaat-huurders die minimaal 20 jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben,
Kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben
Kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente,
NIEUW: Kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van het werkingsgebied van het Woonbeleid Zennevallei.

De drie gemeenten hanteren voortaan ook eenzelfde afsprakenkader. Als een welzijnsorganisatie een versnelde toewijzing wil aanvragen, zal deze in de drie gemeenten op dezelfde manier behandeld worden.

Het vernieuwde toewijzingsbeleid werd reeds goedgekeurd door het lokaal woonoverleg en de Halse gemeenteraad. Later deze maand stemmen de Leeuwse en Beerselse gemeenteraad over de kwestie en ook de bevoegde minister moet nog groen licht geven. Van zodra dat gebeurd is, kan het vernieuwde toewijzingsbeleid toegepast geworden voor alle sociale huurwoningen van zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen Woonpunt Zennevallei en de Gewestelijke Maatschappij voor volkshuisvesting. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?