Toernee Mondi'alle steunt Halle Zonder Grenzen

De drijvende krachten achter Toernee Mondi'alle hebben een cheque van maar liefst 2.500 euro uitgereikt aan 'Halle Zonder Grenzen'.

Het geld is de opbrengst van de tiende editie van 'Toernee Mondi'alle'. [ Archief : Feest ! Herbeleef tiende Mondi'Alle]

Waarom er voor 'Halle Zonder Grenzen' gekozen werd, lees je hier :

"We kozen dit project omwille van de duidelijke link in Halle en het thema van de November Wereldmaand. Wisten wij toen dat dit vandaag zo brandend actueel ging zijn? Halle zonder grenzen werd in 1993 opgericht maar schakelde in de zomer van 2015 een versnelling hoger om aan de vraag te kunnen voldoen. Sinds jaar en dag staan zij voor 'ontmoeting' met de organisatie
van een multicultureel feest maar dat is verre van alles! Zo voorzien zij een onthaalgroep die gezinnen en alleenstaanden helpen
bij hun zoektocht in de maatschappij en richtten zij 'school en maatjes zonder grenzen' op die vluchtelingen opvangen in een
voorlopig klasje en ook nadien leerkrachten ondersteunen wanneer ze een klasje gevonden hebben. Maar ook de bewustmaking is een belangrijk doel van Halle zonder grenzen want opkomen voor verdraagzaamheid en tegen uitsluiting vraagt soms dat je je stem verheft! Al deze nieuwe initiatieven worden gedragen door vrijwilligers en met Toernee Mondi'alle willen wij hen met alle plezier een warm hart toedragen daarbij!'


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?