Toekomstforum Halle-Vilvoorde focust op werk & economie

Het toekomstforum Halle-Vilvoorde ‘Werk & Economie’ kwam voor de eerste keer samen in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Het form gaat de vergaderingen telkens in een andere gemeente houden.

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.

De Vlaamse overheid heeft eind juni 2016 een ESF-project goedgekeurd, wat betekent dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde drie jaren lang personeel kan inzetten en effectief vorm kan geven aan een versterkt streekbeleid dat focust op werk en economie. Burgemeesters en schepenen startten met de Themawerkgroep Werk & Economie op woensdag 28 september 2016 in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden, intercommunale Haviland, provincie én VDAB zitten mee aan tafel. 

Ze lanceren een actieplan 2016-2019 met als uitdagingen:

             Een ontwikkeling van de luchthaven binnen een brede maatschappelijke langetermijnvisie waar de lokale besturen zich achter kunnen zetten

             Voldoende ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven met optimalisering en reconversie van bestaande bedrijventerreinen als prioriteit

             Kernversterking waarbij plaats is voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens

             Een betere mobiliteit met doordachte maatregelen op vlak van openbaar vervoer, op het vlak van weg- en fietsinfrastructuur én vooral extra middelen voor de regio in het centrum van het land

             Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente waarin een lokaal bestuur meer inspraak heeft, zelf acties kan ondernemen

             Maatwerk voor anderstaligen en vluchtelingen om hen beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt

             Het invullen van knelpuntvacatures in de logistieke sector en de zorgsector

             Een inhaalbeweging voor de sociale economie (zoals kringloopcentra, fietspunten, woonbeleid, …)

Enkele acties worden onmiddellijk in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld een opleiding voor stage-mentoren binnen OCMW’s, bedrijfsbezoeken voor leerlingen in de logistiek, een educatief aanbod binnen het ‘luchthavenhuis’ dat de sociaaleconomische troeven van de luchthaven aan het publiek toont, een taalproject binnen lokale besturen zodat anderstaligen kansen krijgen om Nederlands te leren op de werkvloer. 

De lokale bestuurders zijn ook vragende partij naar meer betrokkenheid bij het Vlaamse ‘Stand van de Rand’ en bij ontwikkelingsprocessen zoals T.OP Noordrand.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?