Tijdelijke fietsverbinding loodst fietsers veilig van en naar het centrum

Halle heeft een tijdelijk nieuwe fietspad opengesteld langsheen de bibliotheek, het Elisabethpark en de Groebegrachtstraat (parking Dreamland). Op die manier beschikken de fietsers over een veilige alternatieve verbinding tijdens de realisatie van de nieuwe bouwprojecten langs de Arkenvest. Ook tijdens de bouw van de Zenne- en Zuidbrug zullen de fietsers zich - dankzij dit nieuwe fietspad - vlot van en naar het centrum kunnen verplaatsen.

Momenteel worden er langs de Arkenvest verschillende nieuwe woonprojecten gerealiseerd. Op die manier wordt deze desolate plek aan de rand van het handelscentrum eindelijk opgewaardeerd. Maar om dit nieuwe stadscentrum te kunnen realiseren, wordt een deel van de Arkenvest ingenomen door het werfverkeer. 

“Onze grootste bezorgdheid hierbij zijn de kwetsbare weggebruikers. De nabijheid van het commerciële centrum van de stad en het Heilig-Hart & College zorgt er immers voor dat de Arkenvest ook een druk gebruikte verbindingsweg is voor het fietsverkeer”, zegt schepen Bram Vandenbroecke (mobiliteit).

Samen met de aannemers is de stad op zoek gegaan naar oplossingen voor het fietsverkeer. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe fietsverbinding langsheen de bibliotheek, het Elisabethpark en de Groebegrachtstraat (parking Dreamland).

Op die manier ondervinden de kwetsbare weggebruikers nauwelijks of geen hinder van deze bouwwerken. Ook wanneer de aanleg start van de nieuw Zenne- en Zuidbrug (en de Suikerkaai afgesloten wordt voor alle verkeer), zullen de kwetsbare weggebruikers beschikken over een alternatieve en veilige route van en naar het centrum. Deze fietsverbinding wordt ook volledig gefinancierd door de aannemers, een inspanning die de stad enorm waardeert.

Nieuwe verbinding is er voor alle kwetsbare weggebruikers

“Op sociale media stelden bezorgde voetgangers en mensen met een fysieke beperking zich de vraag of ook zij mogen gebruik maken van deze verbinding. Een terechte opmerking want het wandelpad in het park is groen ingekleurd en dus minder vlak. Maar die ongerustheid is nergens voor nodig want alle kwetsbare weggebruikers kunnen ook gebruik maken van deze nieuwe verbinding. M.a.w.: deze verbinding is niet exclusief voor fietsers, een aangepaste snelheid is dan ook wenselijk”, zegt Bram Vandenbroecke.

Fietspad is tijdelijk

Tot slot willen we nog meegeven dat dit een tijdelijk fietspad is. Dus eenmaal de bouwprojecten langs de Arkenvest en ook de Zenne- en Zuidbrug zijn opgeleverd, zal dit fietspad opnieuw verdwijnen onder de zachte groene mantel van het Elisabethpark.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?