"Tijd om ook fietsland te worden tijdens werkweek"

REGIO - Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts wil meer Vlamingen op de fiets naar het werk. “Vlaanderen is nu al een fietsland tijdens het weekend, het is tijd om ook een fietsland te worden tijdens de werkweek", aldus Weys tijdens de voorstelling van het Vlaamse Fietsbeleidsplan.

Er wordt vandaag al veel gefietst in Vlaanderen, zij het vooral recreatief en sportief maar nog veel te weinig voor functionele verplaatsingen. “De Vlaming is een weekendfietser, en ik wil er ook een weekfietser van maken”, zegt Weyts.

Weyts gebruikt een ambitieus investeringsbeleid om de fiets verder te versterken als het volwaardige alternatief voor de auto. "Tot nu werden de fietsbudgetten ondanks de besparingen volledig gevrijwaard en zelfs licht verhoogd", aldus de minister. "Tegen het einde van de legislatuur willen we met een forse verhoging van het investeringsbudget de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden."

De inhoudelijke krachtlijnen heeft Weyts gebundeld in het Vlaamse Fietsbeleidsplan, dat werkt met 3 trappen: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en fietscultuur.

Het fietsbeleid krijgt meer samenhang. Weyts wil met de Vlaamse overheid de centrale regie in handen nemen. Vandaag wordt het fietsbeleid immers gekenmerkt door grote versnippering. "Heel wat overheden en organisaties doen waardevolle inspanningen voor de fiets, maar los van elkaar en in verspreide slagorde", klinkt het. "Met als resultaat missing links of fietspaden die abrupt ophouden bij een gemeente- of provinciegrens. De Vlaamse overheid wordt de brugfiguur tussen alle partners."

Fietssnelwegen

De fietsinfrastructuur zal meer investeren in netwerken voor woon-werkverkeer. Weyts wil vlotte en veilige verbindingen tussen de belangrijke kernen. "De concrete ambitie is om 80 fietssnelwegen te realiseren", aldus Weyts. "Die fietssnelwegen krijgen ook een uniforme bewegwijzering en een aangepast statuut, zodat de fietsers meer voorrang krijgen op het kruisend verkeer. Een vlotte doorstroming van het fietsverkeer is cruciaal. Vroeger werd vooral de doorstroming van bepaalde knelpunten bekeken, maar wij willen nu oog hebben voor de doorstroming van volledige trajecten. Dat kan bijvoorbeeld met een slimme en fietsvriendelijke lichtenregeling."

Weyts mikt op een uitbreiding van de deelfietssystemen. Naast Blue Bike wil de minister ook andere publieke en private partners initiatieven rond deelfietsen laten nemen. Die systemen moeten slimme links hebben met de randstedelijke parkings, zodat chauffeurs vlot kunnen overschakelen op een (deel)fiets.

Volledige Vlaamse financiering

Om de ‘missing links’ weg te werken, wil Weyts de lokale besturen financieel tegemoet komen. "Vandaag dragen hogere overheden 80% van de kosten en moeten steden en gemeenten zelf 20% financieren", legt Weyts uit. "Omdat dit vaak nog altijd een serieus bedrag is, worden investeringen in de missing links nog te vaak uitgesteld. We willen nu zorgen voor een financiering van 100%."

De fietscultuur moet voet aan de grond krijgen in Vlaanderen. Weyts wil een communicatieplan voor bedrijven, om werkgevers én werknemers diets te maken dat fietsen ook economisch en financieel pure winst betekent. "Zo is een fietsvergoeding belastingvrij en kunnen bedrijven fietsinvesteringen voor 120% aftrekken van de vennootschapsbelasting", zegt Weyts. "We denken ook aan een informatiecampagne voor ouders, die hun kinderen vaak verbieden om met de fiets naar school te rijden omdat ze menen dat dit te gevaarlijk is. In werkelijkheid is de veiligheid voor fietsers de laatste jaren sterk gestegen."

“Fietsen is beter voor mens, milieu en economie. Maar dat zijn zachte of abstracte argumenten. Ik wil de Vlaming ook harde en tastbare argumenten geven om over te schakelen op de fiets”, besluit Weyts. “Het Fietsbeleidsplan is de basis waarop we in de komende jaren kunnen bouwen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?