Tien plattelandsprojecten krijgen zo’n 1,4 miljoen euro

Tien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling, samen 1.381.000 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat onder meer om projecten in Oetingen en Strijland.

Volgende plattelandsprojecten krijgen steun:

 • ‘Meer ruimte voor jeugd en het verenigingsleven in Oetingen’ van Jeugdlokalen Aurora Oetingen vzw
 • ‘Korte ketens voor innovatieve nicheteelten’ van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw uit Herent
 • ‘Platteland Troef! Pilootproject voor een nieuw toeristisch onthaal i.s.m. plattelandsactoren’ van Toerisme Vlaams-Brabant vzw
 • ‘Straffe Gemeenten met Smaak’ van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw
 • ‘Druiventeelt in onze druivengemeente, een springlevende traditie’ van Ferm vzw
 • ‘Hup HUB Brussel’ van Ferm vzw
 • ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ van Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland vzw
 • ‘Wonderlijk Warandebos: ontsluiting en versterking van prachtige natuur en uniek erfgoed in hartje Hageland’ van Projectvereniging Zuid-Hageland (IOED)
 • ‘Project Toekomstplan 2020 Strijland’ van  parochiale werken Strijland vzw
 • ‘Loket Onderhoud Buitengebied  Noord-Hageland’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw

Meer info over de projecten :

Meer ruimte voor jeugd en het verenigingsleven in Oetingen

Realisatie van een duurzaam, energiezuinig jeugdlokaal voor multifunctioneel gebruik in het landelijke Oetingen. Op deze manier wil de promotor het platteland versterken en een langdurige dynamiek creëren in het dorp..

 • Indiener: vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen
 • Totale projectkost: 344.042 €
 • Verkregen subsidie: 223.627 €

Korte ketens voor innovatieve nicheteelten

In dit project worden korte ketens opgezet tussen landbouwers en streekproducenten. De landbouwer teelt op vraag van de streekproducent een innovatief gewas dat als (ingrediënt van een) streekproduct vermarkt wordt. De landbouwer krijgt een eerlijke prijs, de streekproducent weet wie zijn kwalitatief hoogstaand ingrediënt teelt. Samen nemen zij de consument mee in het lokale verhaal. Zo vaart zowel de economische, ecologische als sociale duurzaamheid er wel bij.

 • Indiener: Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
 • Totale projectkost: 286.259 €
 • Verkregen subsidie: 186.068 €

Platteland Troef!' Pilootproject voor een nieuw toeristisch onthaal i.s.m. plattelandsactoren

Het klassieke toeristische onthaal met stedelijke focus zoals we dat sinds vele jaren kennen, sluit niet langer aan bij de veranderende hedendaagse toeristische context. Dit pilootproject moet ervoor zorgen dat het ruime publiek door een nieuwe onthaalaanpak met focus op het platteland veel beter geïnformeerd wordt over de toeristische troeven die onze plattelandsregio's te bieden hebben. Dit project heeft tot doel om binnen een afgebakende testregio / testgroep bepaalde prototypes te kunnen ontwikkelen en uittesten om deze - na afloop van het pilootproject - te kunnen uitrollen over alle plattelandsregio's in Vlaams-Brabant. Samenwerking met plattelandsactoren, authenticiteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn kernwoorden binnen dit project.

 • Indiener: Toerisme Vlaams-Brabant vzw
 • Totale projectkost: 329.864 €
 • Verkregen subsidie: 214.411 €

Straffe Gemeenten met Smaak

Het doel van dit project  is om de samenwerking tussen Straffe Streek en de verschillende gemeenten en middenveldorganisaties uit Vlaams-Brabant te bevorderen, hen te professionaliseren inzake organisatie en communicatie van evenementen, maar tegelijkertijd ook de kenniskloof tussen hen en de lokale streek- en hoeveproducenten te verkleinen en hen zo ook te stimuleren sneller die lokale kaart te trekken bij eigen evenementen.

Gemeenten en middenveldorganisaties kunnen zich kandidaat stellen om 1 van de 10 piloot-evenementen te organiseren gedurende de projectduur. Er wordt ook ingezet op een online platform waarop verschillende formules kunnen worden geraadpleegd met bijhorende draaiboeken en waar bepaald materiaal kan worden gereserveerd. Deze wordt in de back-end ondersteund door Streekproducten Vlaams-Brabant.

 • Indiener: Streekproducten Vlaams-Brabant vzw
 • Totale projectkost: 181.432 €
 • Verkregen subsidie: 117.930 €

Druiventeelt in onze druivengemeentes: een springlevende traditie

Met dit project wil de promotor komen tot een mooie, eigentijdse uitgave waarin de erfgoedwaarde van de druiventeelt in de regio, de regio-identiteit, de teelttechnische aspecten van de druiventeelt en de culinaire mogelijkheden van de tafeldruif verzameld worden. De uitgave is zeker niet enkel bedoeld voor de professionele serredruifteler maar ook voor de hobbyteler en de tuinier die erover denkt om een of meerdere druivenstokken in zijn/haar tuin aan te planten. Naast het mooi in beeld brengen van de erfgoedwaarde van de druiventeelt en de impact hiervan op de streek wil men met deze uitgave ook de doorgedreven teeltkennis die nu in handen is van enkele oude(re) serristen verankeren opdat deze kennis niet verloren gaat en beschikbaar blijft voor tuinders, hobby-serristen of (nieuwe) semi-professionele telers. De uitgave wordt door de promotor ter beschikking gesteld van de gemeentebesturen, de toeristische infopunten in de regio, B&B's,...

 • Indiener: Ferm vzw
 • Totale projectkost: 49.979 €
 • Verkregen subsidie: 32.486 €

Hup HUB Brussel

Met dit project wil men minstens 2 voedselhubs rond Brussel realiseren die gerund worden door een juridisch samenwerkingsverband van hoeve - en streekproducenten. Door de samenwerking zal het mogelijk zijn een assortiment aan producten te leveren in de eigen regio maar zal het vooral de bedoeling zijn om de producten in Brussel te gaan leveren (op maat van de vraag van de Brusselse B2B afnemer). Leveringen zullen gebeuren op een duurzame manier maar met een duidelijke klemtoon om rendabiliteit van de ganse activiteit. Bekendmaking van het bestaan van de Hubs in Brussel maakt een substantieel onderdeel uit van dit project.

 • Indiener: Ferm vzw
 • Totale projectkost: 237.620 €
 • Verkregen subsidie: 154.453 €

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

Het project wil de landbouw in het Pajottenland een extra klimaatslimme laag geven en promoten als duurzame oplossing voor de landbouw in de streek. De projectpartners ondersteunen en begeleiden landbouwbedrijven in de ontwikkeling van een energieslim en waterslim bedrijfsbeheer. Men zet in op de klimaatbestendige toekomst van de landbouw in het Pajottenland. Een communicatiecampagne dient enerzijds om de aandacht te vragen voor eerlijke producten uit eigen streek en zo lokaal markt te creëren voor streekgebonden (Pajotse) landbouwproducten. Anderzijds wil dit project benadrukken dat klimaatslimme landbouw bijdraagt tot het verminderen van de ecologische voetafdruk in het Pajottenland.

 • Indiener: Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland
 • Totale projectkost: 140.745 €
 • Verkregen subsidie: 91.484 €

Wonderlijk Warandebos: ontsluiting en versterking van prachtige natuur en uniek erfgoed in hartje Hageland

Het project 'Wonderlijk Warandebos' wil de prachtige natuur en het unieke erfgoed van het Warandebos in Geetbets bewaren, versterken en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Door middel van evenementen en (educatieve) activiteiten laten we zoveel mogelijk doelgroepen kennis maken met dit pareltje van het Hageland: een cirkelvorming bos midden in agrarisch gebied, dat restanten bevat van de legendarische burcht van Rummen, het bolwerk van de laatste heer van

Loon, de rijke Arnold van Rummen. Vandaag nog zorgen de nog aanwezige grachten- en wallenstructuren voor een unieke bosvegetatie, die dit project wil versterken met een geïntegreerd natuurbeheersplan dat zowel de erfgoed- als de natuurwaarden voor de toekomst verzekert.

 • Indiener: Projectvereniging Zuid-Hageland (IOED)
 • Totale projectkost: 65.000 €
 • Verkregen subsidie: 42.250 €

Project toekomstplan 2020 Strijland

Met het renoveren van de parochiezaal wil de promotor:

 • de infrastructuur verbouwen/verbeteren opdat deze actief zou bijdragen tot het behoud en de ontwikkeling van het Strijlandse gemeenschapsleven.
 • de verenigingen de kans geven om samen te komen, te vergaderen, cursussen op te zetten, opdat het dynamisch gemeenschapsleven wordt aangewakkerd en verder ontwikkeld.
 • de bestaande gebouwen innoveren naar een modern concept en toegankelijk maken voor iedereen, ook voor minder-validen.
 • de bestaande gebouwen energiezuiniger, onderhoudsvriendelijker, veiliger en milieuvriendelijker maken conform de normen.
 • de buitenstructuur van de gebouwen aanpassen en verfraaien met aandacht voor de omgeving en de toekomstplannen om het Cultuur Centrum te zijn van de Gemeente Gooik.
 • Indiener: vzw vpw dekenaat Lennik - afdeling Strijland
 • Totale projectkost: 249.806 €
 • Verkregen subsidie: 162.373 €

Loket Onderhoud Buitengebied Noord-Hageland

Met dit project wil de promotor het regulier beheer van het buitengebied door gemeenten efficiënter maken en versterken door dit op een gecoördineerde manier aan te pakken. Hiervoor brengt men een uniek partnerschap samen van openbare besturen, een regionaal landschap als gebiedsregisseur, sociale economie en agrobeheergroepen. Er wordt gestart met een goede basisinventaris van te beheren elementen, van vraag- en aanbodzijde, dit wordt verwerkt tot een gedragen landschapsvisie en -beheerplan. Door hierbij de juiste ICT-tools te gebruiken kan het LOB het gevraagde beheer koppelen aan de juiste uitvoerder en zorgen voor een goede opvolging. De ervaringen van dit pilootproject wil men nadien opschalen naar volledig Noord-Hageland en naar diverse soorten van landschapselementen. Voor dit project wil de promotor maximaal gebruik maken van de ervaringen van soortgelijke projecten en de conclusies uit het IPO-rapport 'Duurzaam onderhoud van het landschap'.

 • Indiener: Regionaal Landschap Noord-Hageland
 • Totale projectkost: 241.189 €
 • Verkregen subsidie: 156.772 € (waarvan 568 € in reserve)

(Foto : Copyright Nele Pelgrims)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?