Ternatse lijst Sp.a groen + stelt zichzelf voor

TERNAT - Sp.a groen + wil iedereen graag laten weten wie nu eigenlijk haar kandidaten zijn waar op 14 oktober op gestemd kan worden. Lijsttrekker is Guido Van Cauwelaert, Wambekenaar Piet Vanderhaegen duwt de lijst.

1 Lijsttrekker Guido Van Cauwelaert is sinds 1994 gemeenteraadslid voor het rood-groene samenwerkingsverband GRAS. Hij omschrijft zichzelf als eco-socialist en ijverde zowel nationaal met Nieuw Links en Jef Ulburghs als lokaal voor progressieve frontvorming.

2 Huguette Vergison is een bezige bij. Met de cultuurvereniging CURIEUS organiseerde ze tentoonstellingen, voordrachten en gezellige bijeenkomsten. Ze is sportief en organiseert watergymnastiek in het zwembad en stoelgymnastiek in De Sibbe. Sinds 2006 is ze OCMW-raadslid voor GRAS. Ze zet er zich in voor de gemeenschap in 't algemeen en de kansarmen in 't bijzonder. Ze is ook gekend als een lieve grootmoeder.

3 sp.a-voorzitter Jean Trembloy zit eigenlijk al sinds zijn geboorte in de socialistische beweging. Vader Octaaf en moeder Henriette Vanderborght waren drijvende krachten achter sp.a, svv (mutualiteit) en gepensioneerdenbond. Sinds zijn jeugd is Jean militant in de "gemeenschappelijke actie". Samen met Guido Van Cauwelaert is hij auteur van "Ontstaan van de socialistische beweging in Ternat, Lombeek en Wambeek." http://users.belgacom.net/vancauwelaertguido/ONTSTAAN.htm

4 Groenvoorzitter en ingenieur Diethard Vanderheyden is een actieve dertiger met een passie voor duurzaam ondernemen en de wil om technologie en milieu hand in hand te laten gaan. Door zijn professionele ervaring in het coordineren van projecten ziet Diethard ook veel marge tot verbetering om de gemeentelijke projecten op efficiente wijze binnen budget en afgesproken planning op te leveren.

5 sp.a-bestuurslid Michel Loccufier is als ingenieur en ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, dagelijks bezig met mobiliteit en verkeersveiligheid. Ternat mobieler en fietsvriendelijker maken moeten speerpunten zijn in het beleid. Daarnaast ook ontwikkelingen steunen die bijvoorbeeld electrische motorfietsen of wagens toelaten hun plaats in Ternat te vinden. Michel houdt van sport en sporten. Hij heeft zijn voetbalschoenen aan de haak gehangen en verleden jaar het fietsen ontdekt.

6 Groen-secretaris Rudi Janssens vindt dat inspraak meer is dan je stem uitbrengen op 14 oktober. "Echte inspraak is dan ook wat ik het meest heb gemist in de 8 jaar dat ik in Ternat woon. Mijn overtuiging in de kracht van echte betrokkenheid is dan ook de belangrijkste reden waarom ik me engageer voor Ternat", zegt hij.

7 Rita Lauwerys is 58, gehuwd, heeft kinderen en kleinkinderen, en haar moeder is in een rusthuis. Ze weet welke zorg elke generatie nodig heeft. Rita is van aard sociaal: ze heeft graag contact en helpt graag een ander. Die vaardigheden wil ze aanwenden op gemeentelijk vlak in een democratisch kader? Ze heeft voeling met de ideeën van de rode en groene partij, zonder dat ze daarvoor haar Vlaams-Christelijke eigenheid wil verloochenen. Als onafhankelijke kandidaat streeft ze naar een warme en zorgende gemeente.

8 Rony Van den Abbeele is een ingenieur biochemie uit Lombeek met een passie voor experimenteel koken: koken is chemie. In Knack en Editiepajot presenteerde hij onlangs enkele van zijn "wereldse hapjes". Je vindt ze terug op http://ternat.s-p-a.be/nieuws/knack-en-editiepajot-ontdekken-meester-kok-in-lomb/ . Rony is een sp.a-er met aandacht voor de energieproblematiek.

9 Mia Couwberghs uit Lombeek is, samen met echtgenoot Gaston De Marie, steeds paraat voor de goede zaak, of dat nu koken is op een scoutskamp of zich inzetten voor sp.a, het maakt niet uit. Je kunt steeds op hen rekenen!

10 Nathalie Meert is een syndicale militante van de socialistische BBTK die zich ook lokaal graag inzet voor de gemeenschap. Ze komt graag in contact met andere culturen. Samen met haar man reisde ze op de fiets de wereld rond en daarna nog eens dwars door Afrika.

11 Tony Steens, een 33-jarige levensgenieter en ICT-verantwoordelijke uit Overdorp was in 2000 al eens lijsttrekker van Agalev. De groene rijkdom van onze gemeente nodigt uit tot rust en sociale contacten, wat bijdraagt tot ons dagelijks welzijn. Dat welzijn wil hij verzekeren voor de toekomst.

12 Carinka Prekowski woont al 20 jaar in Lombeek en is een moeder met 2 kinderen die haar hart vasthoudt telkens als ze met haar kroost in Ternat gaat fietsen. Ze vindt het belangrijk dat de inwoners inspraak hebben. Daarom is ze ook kandidate op de lijst.

13 Steve Geeroms uit Ternat was groepsleider van de Scouts en voorzitter van de Jeugdraad. Hij werkt als ICT-verantwoordelijke maar wil zich daarnaast ook verder inzetten voor de lokale gemeenschap.

14 Ronald Raspoet woont met zijn vrouw en twee kinderen in de Affligemstraat. Hij is ambtenaar bij Defensie, syndicaal afgevaardigde ACOD en militant van sp.a.

15 Ilke Dickens van Groen woont in Lombeek. Ze deed haar middelbare studies aan het Sint-Jozefinstituut en studeert nu politieke wetenschappen.

16 Groenkandidate Nina De Coster is studente architectuur en droomt ervan om energiezuinige woningen te bouwen in ecologische wijken. Als medewerker van de Wereldwinkel strijdt ze mee voor eerlijke handel en een betere verdeling van de welvaart in Noord en Zuid. Ze houdt ook van muziek en speelt zelf viool en saxofoon.

17 Nathalie Huybregts is een oprecht links Brussels Zinneke dat zich enorm thuis voelt in Lombeek en op de lijst van sp.a groen +.

18 Luc Van de Sijpe uit de Bosstraat is een jonggepensioneerde ambtenaar van de post die actief is in het plaatselijke verenigingsleven.

19 Ida Boone is een psychologe uit Wambeek die zich jarenlang inzette voor het Gemeenschapsonderwijs. Ze is al jaren een vaste waarde van sp.a Ternat.

20 Cary Logie is licentiate Natuurwetenschappen en heeft zich steeds ingezet voor het Gemeenschapsonderwijs. Ze was één van de oprichters van het kinderdagverblijf Zonnetje dat in Ternat werd opgericht met steun van het Gemeenschapsonderwijs.

21 Pascale Loof uit Ternat is verplegende. Als medewerker van de Wereldwinkel strijdt ze mee voor eerlijke handel en een betere verdeling van de welvaart in Noord en Zuid. Maar ze werkte ook als vrijwilligster in projecten in Latijns-Amerika, een continent dat ze in haar hart draagt.

22 Dino Van Craenenbroeck is enorm sociaal, speelde jaren volleyball, leende zijn stem voor de radio en werkt als kinderbegeleider bij Breughelkind. Hij maakt graag een praatje met buren en vrienden en vindt dat de gemeente actief moet bemiddelen bij conflicten tussen buren in de wijken.

23 Betty Tibay kwam jaren geleden uit het verre Azië in Vlaanderen terecht en voelt zich nu thuis in Lombeek. Betty is een harde werker, joviaal en hartelijk voor haar omgeving, die zich ook graag politiek wil inzetten voor de plaatselijke gemeenschap.

24 Julie Vanbeylen uit Ternat studeerde af als vroedvrouw en werkt momenteel als thuisverplegende in onze gemeente. Ze is sociaal en wil dat engagement ook graag politiek vertalen door haar steun aan de rood-groene lijst.

25 Piet Vanderhaegen uit de Fossebaan in Wambeek is lid van de Ouderenadviesraad. In 1968 was hij in Brussel-Halle-Vilvoorde medeoprichter van de Rode Leeuwen, de eerste eentalig Nederlandse federatie van de toen nog Belgische Socialistische Partij (BSP). De Rode Leeuwen behaalden een eclatante overwinning. Lijsttrekker Fayat zorgde als minister o.a. voor Nederlandstalige diplomaten. http://www.brusselnieuws.be/artikel/de-erfenis-van-de-rode-leeuwen en http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Fayat

Meer uitgebreide informatie over deze mensen vind je op: http://groenternat.be/onze_kandidaten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?