Ternatse jeugd strijdt tegen zwerfvuil

De milieudienst van Ternat organiseert gedurende twee weken zwerfvuilopruimacties. De milieudienst ging langs in scholen, op de markt en op zondag betrekken ze de jeugdverenigingen bij het opruimen van de straten. Dit met als enig doel: Ternat weer proper maken en het bewustzijn van de inwoners vergroten.

Drie scholen, De Kiem Wambeek, De Kiem Lombeek en Basisschool horizon, staken hun handen uit de mouwen. Elke klas kreeg een doelstelling in verband met zwerfvuil. De meesten gingen op stap om langs de straten afval op te rapen.

De milieudienst was te vinden op de markt van Ternat. Aan de hand van een quiz werd geprobeerd de bezoekers te sensibiliseren om hun afval niet op de grond te gooien en herbruikbare zakjes te gebruiken. Daarnaast werden de  sorteerregels nog  eens opgefrist.

Op 24 maart volgen KLJ Wambeek en Chiro Lombeek meisjes een wandelroute waarbij er afval wordt geraapt. Het leidt hen tot aan het gemeentehuis in Ternat. Daar worden ze ontvangen met een hapje en drankje en kunnen er nog spelletjes worden gespeeld omtrent afval.

De milieudienst hoopt met deze actie een properder straatbeeld te realiseren en de bewoners aan te zetten om hier extra aandacht te besteden in de toekomst. Zwerfvuil trekt zwerfvuil aan. “Als we dat kunnen vermijden, zal Ternat in de toekomst helemaal proper zijn!”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?