Ternat maakt geld vrij voor bloemen en bomen

Op vraag van de Ternatse milieuraad werd door omgevingsambtenaar Thiebaut Jurgen een voorstel uitgewerkt voor het subsidiëren van monumentale bomen.

Inwoners die op hun grond bomen hebben staan van 80 jaar of ouder kunnen vanaf nu, indien de betreffende bomen aan een aantal andere regels voldoen, een subsidie aanvragen voor onderhoud. Het gaat om een bedrag tot 5.000 euro om de 15 jaar.

"Dit is een belangrijke stap om ons groenareaal te bewaren en oude waardevolle bomen te kunnen beschermen. Dit is een stimulans voor eigenaars van oude bomen om deze niet te kappen maar te onderhouden en te bevestigen als waardevol element in ons landschap", aldus Thiebaut.

Daarnaast is er ook een nieuw subsidiereglement voor inwoners die een bloemenweide inzaaien. "Hiermee willen we de bijenvolken helpen die op dit moment het zeer moeilijk hebben", sluit Thiebaut af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?