Ternat laat riool reinigen na klachten chemische geur

Het schepencollege heeft aan Farys de opdracht gegeven om de riool in de Brusselstraat zo snel mogelijk te laten reinigen. Sinds 14 oktober waren er heel wat klachten en een gezin moest zelfs tijdelijk elders intrekken.

Op maandag 14 oktober ontving milieutoezichthouder Jurgen Thiebaut klachten over geurhinder in de Brusselstraat. Ter plaatse stelde hij vast dat er een sterke scherpe geur uit de riolering kwam. Aangezien deze geurhinder zich over minimum 300 meter  verspreidde werd de brandweer erbij gehaald. Alle riooldeksels werden opengetrokken en de riool onderzocht. Samen met de brandweer werd een sterke white spirit geur  vastgesteld.

Al vlug bleek het probleem afkomstig te zijn van Dilbeek. De milieuambtenaar van Dilbeek ( Eric De Jonghe ) werd op de hoogte gesteld en nam het onderzoek over. Ook in Dilbeek werden riooldeksels en straatkolken gecontroleerd.  De klachten stapelden zich op en werden allemaal gecentraliseerd op de milieudienst van Ternat. Deze klachten handelden voornamelijk over hoofdpijn, keelpijn en misselijkheid.

Een gezin uit Ternat diende zelfs hun kinderen elders te slapen te leggen vanwege de sterke geur in de woning. Andere mensen werden misselijk van de geur. Ondertussen werd het schepencollege in kennis gesteld van de omvang van deze geurhinder en werden omwonenden aangeraden om hun woningen zo veel mogelijk te verluchten.

Schepen Gunter Desmet ( schepen omgeving ) en schepen Jozef Borremans ( schepen openbare werken ) werden nauw betrokken bij het onderzoek. Aangezien de oorzaak niet onmiddellijk kon worden opgespoord kreeg Farys de opdracht om ook de pompstations aan de grens met Ternat te controleren. Ook hier werd niets speciaals vastgesteld. Tevens werd een camera-inspectie uitgevoerd waaruit bleek dat er veel spoelcement en slib achter gebleven was in de riolering.  Farys heeft verschillende keren moeten ruimen om dit weg te krijgen. Na deze ruiming was de geurhinder sterk verminderd.

 klachten bleven duren

Volgens schepen Jozef Borremans bleven de klachten  duren en omdat de gemeente zich ook nog kon baseren op de resultaten van de  rioolwateranalyses drong verdere actie zich op. Milieutoezichthouder Thiebaut Jurgen nam contact op met Farys om ook  in Ternat de riolering volledig te laten reinigen. Het voorstel werd bekeken met schepen Gunter Desmet. De totale kostprijs om de riolering volledig en grondig te laten reinigen wordt begroot op minstens 20 000 €. Toezichthouder Thiebaut Jurgen en schepen Gunter Desmet vinden het nodig om alle mogelijke pistes uit te sluiten en middelen in te zetten om de gezondheid van onze bewoners te vrijwaren.  Aangezien de oorzaak van de lozing in Dilbeek niet onmiddellijk kan worden opgespoord werd deze allerlaatste mogelijkheid in hoogdringendheid vandaag voorgelegd aan het college.

Het college besliste unaniem en in hoogdringendheid om Farys deze opdracht onmiddellijk te laten uitvoeren. De gemeente hoopt dat deze laatste actie een oplossing zal brengen aan de inwoners die al dagen worden getroffen door deze geurhinder.

Zie ook: chemische geur


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?