Ternat gaat voor een lichtplan met duurzame LED-verlichting

De gemeenteraad van Ternat ging op 31 januari met 22 stemmen tegen 3 akkoord met het voorstel van schepen van milieu en duurzaamheid Gunter Desmet (CD&V en Volks) om uiterlijk tegen september 2019 een lichtplan uit te werken. De ruime meerderheid ziet het niet zitten om zomaar in het wilde weg de verlichting om 23 uur te doven, zoals oppositieraadslid Guido Van Cauwelaert voorstelde.

Desmet verwees daarbij naar het bestuursakkoord van CD&V en Volks en Voor Ternat:  “We hebben afgesproken om tegen september een doordacht lichtplan uit te werken. We trekken volop de kaart om de verouderde verlichting te vervangen door LED-verlichting. Deze LED-verlichting is heel wat energiezuiniger. Bovendien wordt de LED-verlichting vanaf 23uur automatisch gedimd, waardoor ’s nachts de helft minder verbruikt wordt. Dat is ook wat de burgers willen. Uit het Leefomgevingsonderzoek 2018 blijkt dat 7 op 10 Vlamingen niet willen dat verlichting ’s nachts gedoofd wordt; de helft staat wel achter dimmen. Ook veiligheid en verkeersveiligheid zijn van belang. Om ons plan op te starten, hadden we donderdag we al een overleg met Eandis zodat de omschakeling naar LED zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden. De gemeente wil hiervoor meteen het nodige budget uit trekken.”

Schepen van openbare werken Jozef Borremans (CD&V en Volks) voegt toe: ”Dit jaar wordt de volledige Assesteenweg verled. Ook de markt van Ternat wordt aangepakt. Per paal staan er nu drie lampen van 120 watt. Deze drie lampen worden telkens vervangen door één LED-lamp van 50 watt, een besparing van maar liefst 72%. Op de markt gebruiken we natuurlijk warm LED. Tegelijk onderzoeken we of in onbewoonde gebieden straatverlichting op een verkeersveilige wijze verwijderd kan worden.”

Lichtpollutie

Guido Van Cauwelaert van sp. stel de aan de gemeenteraad voor om de verlichting in Ternat te doven tussen 0 en 5 uur , tussen zondagavond en vrijdagmorgen. “De nachtelijke lichtpollutie is schadelijk voor mens, dier en milieu en het is bewezen dat de nachtelijke verlichting de veiligheid niet verbetert. De gemeente Staden nam de beslissing al een tijd geleden en bij de evaluatie bleek dat er geen toename van diefstallen of criminaliteit was. Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Het overvloedig verlichten van allerhande plaatsen veroorzaakt ecologische schade. Nachtverlichting, zoals verlichting van straten, gebouwen, objecten en kan het biologische dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Planten worden beïnvloed in hun groeiwijze.”

“De productie van de elektriciteit die hiervoor nodig is, is de bron van een aanzienlijke uitstoot CO2, die mee de klimaatopwarming veroorzaakt. In het kader van haar klimaat-actieplan wenst de gemeente Ternat deze CO2 uitstoot te verminderen. Eandis berekende dat het doven van de lichten tussen 23 en 5 uur een vermindering  van de CO2 uitstoot met 127 ton tot gevolg zou hebben en een financiële besparing van 93.582 € betekent. Aangezien de laatste trein in de stations van Ternat en Essene-Lombeek omstreeks half twaalf is en de meeste socio-culturele evenementen dan ook reeds geëindigd zijn lijkt het redelijk om de openbare verlichting te doven tussen 0 en 5 uur, zonder dat daardoor het comfort van de inwoners verminderd wordt. De besparing blijft dan nog steeds meer dan 100 ton CO2 en een 80.000 €. Beperkt men het doven tot zondag tot donderdagnacht dan is de besparing nog zo'n 75.000 ton CO2 en een kleine 60.000 € per jaar. De berekening is een inschatting en gebaseerd op het huidig opgesteld vermogen van 248kW. Er wordt geen rekening gehouden met wijziging van opgesteld vermogen ikv ombouw naar nieuwe armaturen. Er kan ook gekozen worden om niet de OV van het hele grondgebied te doven maar wel een meerderheid van de elektriciteitscabines af te koppelen.

Aansluitend op de eerdere discussie in de gemeenteraad over het Masterplan en de mogelijkheid om de verlichting te doven, werd op mijn vraag door Eandis aan de gemeente een kaart bezorgd met de gebieden die afhangen van een cabine. Men kan immers enkel een volledig gebied doven dat vanuit een cabine gevoed wordt. Het College van Burgemeester kan verder bepalen welke cabines eventueel niet afgekoppeld worden”, besluit Van Cauwelaert die zijn voorstel zag wegstemmen.

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?