Tentoonstelling over Halse burgervader Auguste Demaeght

HALLE - De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle organiseert nog tot eind deze maand, in samenwerking met de stad Halle en het Zuidwestbrabants Museum, een tentoonstelling over Burgemeester Auguste Demaeght.

Tijdens deze tentoonstelling worden enkele aspecten van het leven en bestuur van Auguste Demaeght in de kijker gezet. Deze tentoonstelling is elke dag te bezichtigen van 9.30 tot 17 uur in de foyer van het stadhuis, Oudstrijdersplein 18 in Halle.

Auguste Demaeght zetelde in de gemeenteraad van Halle vanaf 1912. Hij werd achtereenvolgens vijf keer verkozen tot gemeenteraadslid. Vier keer werd hij benoemd tot burgemeester. Van 1932 tot 1936 zetelde hij in de provincieraad en van 1936 tot 1946 was hij senator.

Zijn politieke carrière van 35 jaar wordt belicht in Hallensia (nummer 4 jaargang 35) en in een tentoonstelling. De belangrijkste thema's die worden behandeld gaan over zijn activiteiten als stichter en uitgever van "Sportwereld" alsook over het politieke en culturele leven in Halle tijdens het interbellum. Voorts komen de evolutie van de stad en het culturele leven in Halle tijdens de tweede Wereldoorlog aan bod.

Wil je meer te weten komen over burgemeester Auguste Demaeght en zijn verwezenlijkingen, breng dan zeker een bezoek aan deze tentoonstelling. Je kan ook contact opnemen met de dienst toerisme-feestelijkheden op het nummer 02 365 94 49 of mail naar toerisme@halle.be voor meer informatie.

(Foto : www.halle.be)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?