Tegenwind voor tegenstanders Eizeringse windturbines

EIZERINGEN – Een bewoonster van Eizeringen heeft klacht ingediend tegen een bord van de actiegroep die opkomt tegen eventuele windturbines van het Lennikse gehucht.  De groep plantte tientallen gelijkaardige borden neer maar krijgt nu zelf tegenwind van Eizeringenaren die  voorstanders zijn van elektriciteitsproductie met windmolens in hun buurt.

De voltallige Lennikse gemeenteraad (meerderheid LVB en Lennik-2000 en oppositie CD&V, Groeni-SPA en Vlaams-Belang) keurde  in 2009 een principebeslissing goed over de plaatsing van windturbines langs de Assesteenweg in Eizeringen.  Sindsdien ontstond er bij een deel van de Eizeringse bevolking verzet tegen de komst van de alternatieve energieopwekkingvorm. Dat protest uit zich in tientallen borden die langs de wegen in Eizeringen werden geplaatst.

In de Luitenant Jacopstraat staat een groot bord aan de rand van het kasteeldomein vlak voor het huis waar Erika Schliber (66) woont. De, in Oostenrijk geboren vrouw, woont al 12 jaar in Eizeringen. “Ik heb klacht ingediend bij de politie omdat ik nu vanuit al mijn vensters moet uitkijken op dat bord. Het verstoord nu mijn uitzicht op het kasteel. Ik hoopte dat de eigenaar eerst mijn mening zou gevraagd hebben maar dat deed hij niet. Op het bord staat dat windmolens Eizeringen zullen verminken maar hoe kan je naar de nucleaire ramp in Japan nog tegen windmolens zijn. Het is beter Eizeringen een klein beetje te verminken met windmolens dan dat mijn kleinkinderen verminkt worden door atoomproblemen”, zegt Erika Schliber. Ze vernam op het gemeentehuis dat er voor het plaatsen van dergelijke borden een bouwvergunning moet aangevraagd worden. De kasteeleigenaar was niet bereikbaar wegens vakantie.

Ook andere inwoners van Eizeringen beginnen zich te roeren. William Wauters woont in de Nellekenstraat op 300 meter van de plaats waar de gemeente één van de drie windturbines zou inplanten. “De borden geven de indruk dat heel Eizeringen zich verzet tegen de windturbines maar er zijn ook vele fervente voorstanders. Ze mogen die molen gerust achter mijn woning plaatsen”, zegt William.

“Door de elektriciteitsproductie toe te vertrouwen aan een corporatieve krijgt de bevolking inspraak en  vloeit er geld terug naar de inwoners en de gemeenschap. Met de opbrengst die de gemeente uit het project kan halen kunnen er sociale en educatieve initiatieven bekostigd worden. Omdat we zelf producenten worden zullen we zuiniger leren omgaan met energie”, zegt Paul De Leener.

Volgens de voorstanders zullen de molens weinig impact op de omgeving hebben. Er zou slechts één woning in de slagschaduw van de wieken vallen. “De groene omgeving zal er niet minder groen om worden, integendeel door het opwekken van windenergie beperken we de invloed van kerncentrales. Bovendien is het opwekken van elektriciteit in de buurt van de gebruiker veel goedkoper omdat de transportkosten verminderen”, zeggen Ilse Wauters en Willy Van Everbroeck. Volgens de voorstanders moet er  niet gevreesd worden voor waardevermindering van woningen en kunnen de windturbines weg gehaald worden als er een betere energieproductievorm opduikt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?