Taalproblemen bij noodoproepen technisch onmogelijk op te lossen

PAJOTTENLAND - Pierre Deneyer, (CD&V) de burgemeester van Galmaarden, heeft deze week een antwoord gekregen op zijn brief die hij naar de bevoegde minister stuurde in verband met de taalproblemen bij noodoproepen uit het Pajottenland. Volgens minister Jan Jambon (N-VA) is het technisch niet haalbaar om de provinciegrenzen perfect te volgen, maar hij laat weten er alles aan te doen om alle noodoproepen perfect op te vangen.

Deneyer schreef de brief recent naar de overheid omdat hij vaststelt dat, ondanks beloften, er nog altijd geen oplossing is voor de taalproblematiek bij oproepen naar de dienst 100. Die problematiek stelde hij zelf onlangs ook vast door zelf naar de dienst te bellen : Galmaardse burgemeester test oproepen naar hulpcentrales (video)

Op die brief kreeg hij deze week antwoord van minister Jan Jambon. "Het is een duidelijk antwoord en ik ben er tevreden mee. De minister doet duidelijk zijn best," aldus Pierre Deneyer over de brief. Het er zo bij laten is Deneyer wel al niet van plan. "In juli plan ik wel al nieuwe beltest naar de dienst 100."
 
Technische perfectie onmogelijk
 
In de brief laat minister Jan Jambon weten dat hij zich zeer bewust is van de problematiek. Hij verwijst daarbij ook naar de passage in het regeerakkoord over de kwaliteit van de behandeling van noodoproepen en het toepassen van de wettelijke verplichting om de oproepen in vier talen te behandelen.
 
"De vorige minister van binnenlandse zaken verwees in brieven en antwoorden op parlementaire vragen vaak naar een mogelijke technische oplossing betreffende de betere routering van de gsm-oproepen. Deze piste werd ondertussen onderzocht in samenwerking met de bevoegde minister voor telecom en de mobiele operatoren.
In principe kunnen de operatoren per antenne en per sector van antenne de routering aanpassen naar de gewenste provincie. Maar de her-routering van de noodoproepen zal dan van toepassing zijn voor de ganse dekking van de antenne of sector. Het is daarom technisch niet haalbaar om de provinciegrenzen perfect te volgen. De routering van oproepen kan dus geoptimaliseerd worden maar zal nooit de taalproblemen bij de noodcentrales volledig oplossen."
 
"Daarnaast bestaan er wetgevende initiatieven betreffende de meertaligheid in de noodcentrales, maar hiervoor zijn de nodige uitvoeringsbesluiten onbestaande. Mijn administratie heeft de opdracht gekregen om op zeer korte termijn de nodige besluiten op te stellen. Ondertussen worden er opleidingen georganiseerd en loop er een overheidsopdracht voor een nieuw taalbad."
 
Volgens Jambon nemen de operatoren ook zelf initiatieven. "Zo hebben ze een lijst met basisvragen in de vier talen opgesteld. De noodcentrales krijgen ook meer en meer te maken met anderstaligen en hebben daarom een webpagina aangemaakt, waarin elke operator die van dienst is zijn talenkennis inbrengt.
 
Indien een oproeper niet op een kwalitatieve manier kan geholpen worden omdat de operator de taal niet machtig is, kan worden doorgeschakeld naar een andere operator binnen dezelfde noodcentrale of naar een centrale van een andere provincie. Het doorgeven van oproepen naar andere operatoren zorgt er natuurlijk voor dat er tijd verloren gaat en is daarom zeker geen ideale oplossing."
 
"Ik kan u verzekeren dat het verhelpen van de taalproblematiek bij noodoproepen voor mij een absolute prioriteit is en ik alles in het werk zal stellen om uitvoering te geven aan de bepalingen in het regeerakkoord."

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?