Subsidies voor wie investeert tegen wateroverlast

Vlaams-Brabanders, die in overstromingsgevoelige zones wonen, kunnen provinciale subsidies krijgen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Inwoners uit Beersel, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw kunnen als eerste beroep doen op deze subsidies.

De provincie Vlaams-Brabant voert reeds heel wat maatregelen uit om overstromingen en wateroverlast aan te pakken. "Maar wateroverlast kan niet alleen met zulke collectieve maatregelen bestreden worden. Want bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden. Er moet dus ook ingezet worden op het zoveel mogelijk vermijden en beperken van wateroverlast en -schade", klinkt het.

Stimuleren

"Daarom willen we mensen die op kwetsbare plaatsen wonen, stimuleren om individuele maatregelen te nemen tegen wateroverlast", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. "Dankzij een nieuw subsidiereglement krijgen ze een duwtje in de rug. Zo kunnen we samen schade zo veel mogelijk vermijden in de toekomst."

Het provinciaal subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’, dat de provincieraad op 5 december 2017 goedkeurde, biedt eigenaars die hun gebouw waterproof maken tot 75% subsidie, met een maximum van 7.500 euro voor een woning of een gebouw dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Voorbeelden van werken zijn de plaatsing van waterdichte schotten aan deuren en ramen, opmetselen van ventilatieopeningen, het afkoppelen van hemelwaterafvoer en riolering en het voorkomen van terugstroom van afvalwater vanuit de riolering dankzij terugslagkleppen.

Projectgebieden

"Om goede resultaten te boeken, is een geïntegreerde aanpak inclusief studiewerk op perceelniveau noodzakelijk. Zulk maatwerk is erg arbeidsintensief. Daarom is het in eerste instantie niet haalbaar om meteen in de hele provincie aan de slag te gaan en werken we met prioritaire projectgebieden", gaat Swinnen verder. "We hebben nu een eerste reeks gebieden afgebakend. Het gaat om de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode. Om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met de gemeenten om de maatregelen te realiseren en zien we toe op de correcte uitvoering van de werken. Op die manier willen we snel tot goede resultaten komen zodat de mensen gespaard blijven van waterschade bij toekomstige wateroverlast."

(Foto : Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?