Subsidies voor preventieve maatregelen tegen wateroverlast

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het nieuwe subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’ goedgekeurd. Hiermee kunnen Vlaams-Brabanders, die in gebieden wonen waar er veel wateroverlast is, hun woning beschermen tegen wateroverlast. In eerste instantie komen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Beersel in aanmerking.

Uit overleg met de gemeenten en waterbeheerders is gebleken dat de problematiek van wateroverlast en overstromingen niet enkel opgelost kan worden met de aanleg van overstromingsgebieden of erosiebestrijdingsmaatregelen. "Want bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden, en moet ingezet worden op het zoveel mogelijk vermijden en beperken van wateroverlast en -schade", klinkt het.

Vaak getroffen

"Daarom willen we mensen die op kwetsbare plaatsen wonen, stimuleren om individuele maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Dankzij een nieuw subsidiereglement krijgen ze een duwtje in de rug. Zo kunnen we samen schade zo veel mogelijk vermijden in de toekomst", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een eerste reeks gebieden afgebakend die vaak getroffen worden door waterellende. In deze gebieden werd al onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de woningen te beschermen. Het gaat om de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Beersel. Wie in deze gebieden preventieve maatregelen wil nemen tegen wateroverlast in en rond zijn huis, kan hiervoor een subsidie krijgen. Vanaf volgend jaar zullen er bijkomende gebieden aangeduid worden.

Terugslag

Voorbeelden van werken zijn het waterdicht maken van deuren, ramen en ventilatieopeningen of de afkoppeling van riolering en het voorkomen van terugslag.

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen, met een maximum van 7.500 euro per aanvraag voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro per aanvraag voor een gebouw in collectief gebruik.

(Foto : Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?